Правила благоустрою території Солоницівської селищної територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення XXXIV сесії

Солоницівської селищної ради

VIII скликання

від 21 липня 2022 року № 09

 

 

Правила

благоустрою території

Солоницівської селищної територіальної громади

 

2022 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території Солоницівської селищної територіальної громади (далі – Правила) - нормативно-правовий акт, який містить загальнообов`язкові норми, що регулюють належне утримання та раціональне використання території Солоницівської селищної територіальної громади, організацію упорядкування, охорону об`єктів благоустрою громади, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичних осіб-підприємців, громадян та інших юридичних осіб.

Правила розроблені з метою забезпечення на території Солоницівської селищної територіальної громади сталого розвитку – гармонійного поєднання економічного, соціального та екологічного напрямків, а також на підставі вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рекламу», «Про житлово-комунальні послуги», Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.

 

1.2.  Дія Правил поширюється на всю територію Солоницівської селищної територіальної громади, в яку входять 18 населених пунктів - смт Солоницівка, смт Пересічне, смт Вільшани, с-ще Березівське, с-ще Курортне, с-ще Григорівка, с-ще Південне, с. Подвірки, с. Куряжанка, с. Сіряки, с. Дворічний Кут, с. Польова, с. Протопопівка, с. Безруків, с. В”язове, с. Гуківка, с. Тернова, с. Ярошівка.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території громади, захисту прав територіальної громади від правопорушень у сфері благоустрою, земельній та містобудівній сферах, забезпечення та стимулювання виконання вимог актів чинного законодавства, і є обов'язковими для виконання на зазначених територіях всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, іноземцями та особами без громадянства.

 

1.3.   Об'єкти благоустрою Солоницівської селищної територіальної громади використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

 

 

 

До об`єктів благоустрою мають належати всі території в межах Солоницівської селищної територіальної громади.

 

1.4.  Організацію благоустрою території Солоницівської селищної територіальної громади забезпечують органи місцевого самоврядування та виконавчої влади відповідно до повноважень, передбачених законом, їх положеннями, статутами. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території громади.

 

1.5. Повноваження Солоницівської селищної ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами.

 

1.6.   Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил

 

Правила затверджуються рішенням сесії Солоницівської селищної ради в межах наданих їй повноважень з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Солоницівської селищної територіальної громади державними органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами і громадянами.

Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках тощо мають право брати участь в обговоренні проєкту цих Правил, прийнятті їх у встановленому порядку.

Правила є відкритими та доступними.

Правила містять загальнообов'язкові на всій території Солоницівської селищної територіальної громади норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої чинними нормативно-правовими актами.

 

1.7. У Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на всій території Солоницівської селищної територіальної громади з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження й охорони навколишнього

природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

 

суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

об’єкти благоустрою – території, які підлягають благоустрою:

1)території загального користування: парки (лугопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам`ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам`ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними на підставі договору території;

5) інші території, які належать до об`єктів благоустрою і знаходяться в межах Солоницівської селищної територіальної громади;

балансоутримувач об’єкту благоустрою – визначена власником об’єкту благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об`єкту благоустрою;

управитель (балансоутримувач) будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

співвласники багатоквартирних будинків на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку  - всі власники квартир і нежилих приміщень у багатоквартирному будинку  згідно зі статтею 382 Цивільного кодексу України;

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні)

уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об'єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

 заходи з благоустрою населених пунктів - роботи з відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

територія суб’єкту господарювання – це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності, користуванні або надана в оренду юридичним особам та фізичним особам-підприємцям;

закріплена територія – територія, яка закріплена відповідним законодавчим органом;

прилегла територія – територія, яка межує з територією суб’єкта господарювання або приватного домоволодіння на визначеній відстані (по периметру) від огорожі, споруди або обмежена краєм проїзної частини вулиці чи дороги ( бордюрним каменем) або ділянкою проїзної частини дороги;

територія прибирання – територія проведення комплексу заходів щодо збору, вивезення відходів, яка складається з території суб’єкта господарювання, закріпленої та прилеглої території;

підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучити для цього інші підприємства, установи та організації;

орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об’єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі;

власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об’єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов’язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може

брати пайову участь в утриманні цього об’єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем;

типовий договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини, які накопичуються в житлових та нежитлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торгівельних та інших закладах (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

 

великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50х50x50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра;

 

ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення в житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

 

рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються в будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

 

зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери та лісосмуги, бульвари, озеленені упорядковані території, зелені зони та інші об’єкти озеленення.

 

За функціональними ознаками та за характером використання зелені насадження розподіляються на:

 • зелені насадження загального користування (парки, сквери, бульвари,

набережні, лісопарки, лугопарки, гідропарки та ін.);

 • зелені насадження обмеженого користування (насадження на

територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств, складських територій тощо);

 • зелені насадження спеціального призначення (насадження вздовж

вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях виставок, кладовищ, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні насадження, пришляхові насадження в межах населеного пункту, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження);

 

          паркування автотранспорту – тимчасова стоянка автотранспорту у відведених або спеціально обладнаних місцях для паркування автотранспорту, визначених виконавчим комітетом Солоницівської селищної ради (без відповідальності за збереження транспортного засобу або з такою відповідальністю, якщо можливе оснащення місць для паркування необхідним обладнанням);

          відведені місця – це місця для паркування транспортних засобів, визначені дорожніми знаками, можуть мати дорожню розмітку і бути оснащені пристроями для контролю часу паркування;

          мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору та  доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

          До малих архітектурних форм належать :

 1. альтанки, павільйони, навіси;
 2.  паркові арки (аркади) і колони (колонади);
 3.  вуличні вази, вазони і амфори;
 4.  декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водопади;
 5.  монументальна, декоративна і ігрова скульптура;
 6.  вуличні меблі (лави, лавки, столи);
 7.  садово-паркове освітлення, ліхтарі;
 8.  сходи, балюстради;
 9.  паркові містки;
 10.  обладнання дитячих ігрових майданчиків;
 11.  павільйони зупинок громадського транспорту;
 12.  огорожі, ворота, грати;
 13.  меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо);
 14.  рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски;
 15.  інші об’єкти, визначені законодавством.

 

 

 

1.8.  Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

 

Громадяни, громадські організації мають право приймати участь у виконанні Правил та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

Співробітництво об’єднань громадян, професійних спілок, релігійних

організацій тощо у сфері благоустрою територіальної громади полягає у спільній участі щодо запобігання порушень існуючого стану благоустрою, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень щодо вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою, організації надання технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, внаслідок порушень існуючого благоустрою території селищної територіальної громади.

 

1.9.  Порядок громадського обговорення Правил благоустрою території Солоницівської селищної територіальної громади

 

1.9.1.  Проєкт рішення Солоницівської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території  Солоницівської селищної територіальної громади» підлягає громадському обговоренню, окрім випадків, визначених законом.

З цією метою проєкт рішення підлягає публікації в ЗМІ, на офіційному веб-сайті селищної ради, в місцях для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів на території Солоницівської селищної територіальної громади з метою отримання від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань пропозицій та зауважень.

1.9.2.  Об’єкти у сфері благоустрою мають подавати в письмовій формі власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати розміщення в місцях для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів на території Солоницівської селищної територіальної громади до виконавчого комітету Солоницівської селищної ради за адресою: смт Солоницівка, вул. Визволителів, 6.

 

1.10.  Порядок внесення змін до Правил

 

При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

Зміни до Правил затверджуються рішенням сесії  Солоницівської селищної ради.

 

 

 

2. Права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою

 

  1. Громадяни, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності мають право:

 

 • користуватися об’єктами благоустрою Солоницівської селищної

територіальної громади;

 • брати участь в обговоренні правил та проєктів нормативно-правових

актів з питань благоустрою території  громади;

 • вносити пропозиції до розроблення планів соціально-економічного

розвитку населених пунктів територіальної громади та заходів з благоустрою їх територій;

 • отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну

інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

 • брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території громади,

озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

 • вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території громади в

разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян, юридичної особи, або якщо роботи з благоустрою виконуються з порушенням правил благоустрою території громади чи призводять до її нецільового використання;

 • звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної

майну або здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

 

  1.  Громадяни, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності зобов'язані:
 • утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за

ними території;

 • укладати угоди зі спеціалізованою організацією на вивезення твердих

побутових відходів;

 • встановити контейнери для відходів на спеціально облаштованих

майданчиках;

 • встановити урни для сміття;
 • забезпечити сортування ресурсних відходів;
 • здійснювати очищення покрівель від снігу і зняття льодових бурульок

 із дахів;

 • дотримуватися правил благоустрою території Солоницівської

селищної територіальної громади;

 •  не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою   

території селищної територіальної громади;

 •  відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані   

порушенням законодавства з питань благоустрою території Солоницівської селищної територіальної громади.

 

3.  Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкових територій, територій житлової, громадської забудови та територій загального користування Солоницівської селищної територіальної громади

3.1.  Прибирання і утримання територій громади

3.1.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, цих Правил, а також будівельних норм, державних стандартів, норм і правил.

3.1.2. Обов’язковими елементами зовнішнього благоустрою прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку є засоби та обладнання зовнішнього освітлення, лави, урни, які розміщують перед входом до будинку, місця паркування автотранспорту мешканців будинку, тротуари, газони, квітники, зелені зони, дитячі, спортивні, господарчі майданчики та інше обладнання.

3.1.3. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд (прибирання прибудинкових територій, покіс трави, вивезення та знешкодження сміття від прибирання і негабаритних відходів, догляд за квітниками та інше) проводиться співвласниками та управителем (балансоутримувачем) цього будинку самостійно або підприємством, установою, організацією, з якими співвласниками, управителем (балансоутримувачем) укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території чи з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку.

3.1.4. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. До складу заходів щодо благоустрою присадибної ділянки включається облаштування табличок із зазначенням номерного знаку будинку та назви вулиці (провулку, вʼїзду, провулку, проїзду, тощо). Як правило таблички повинні мати естетичний вигляд та не вступати у візуальний конфлікт з фасадом будинку.

3.1.5. Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками (балансоутримувачами) у постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватись.

 

3.1.6. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно чи відумерла спадщина, проводиться Солоницівською селищною радою.

          3.1.7. Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою здійснюється виконавчим комітетом Солоницівської селищної ради на підставі укладених з ними договорів на безкоштовне виконання з прибирання закріплених територій (з урахуванням договорів землекористування та закріплених територій). У разі відсутності у суб’єкта благоустрою (підприємства, установи, організації, фізичної особи-підприємця, органу самоорганізації населення, громадянина, тощо) вищезазначених договорів та/або схематичних карт, встановлюються наступні межі закріпленої для прибирання території:

Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій та багатоквартирної і приватної забудови

 

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації, багатоквартирної, приватної забудови (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території багатоквартирного житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, балансоутримувач/управитель (ОСББ, СК, ЖБК, ОСН-БК, тощо)

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Території громади в районах приватної забудови (двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам)

Власники або користувачі земельних ділянок

У межах домоволодінь чи земельної ділянки до осі дороги проїжджої частини вулиці

 

3

Будівлі, земельні ділянки, які розміщені на набережних вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони

Власники земельних ділянок, орендарі

Увесь масив проїжджої території і спусків до води

4

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

 

30 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

30 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи, власники гаражів

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

8

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій,

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Автобусні зупинки

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

 

 

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувач/управитель (ОСББ, СК, ЖБК, ОСН-БК, тощо) територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

 

 

 15 м від периметру  споруди

12

Території, відведені під проєктування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

30 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проєктування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

13

Території зелених насаджень, парків культури та відпочинку, скверів, пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших рекреаційних зон, садів, майданчиків для відпочинку

Балансоутримувачі/ суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

 

Уся територія

14

Території, прилеглі до  об’єктів виробничої сфери (підприємств)

Підприємства, на балансі чи в користуванні яких знаходяться вказані об’єкти

100 метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиць (шосе, площі, провулка, тощо)

15

Автомобільні шляхи

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

 

У районі смуг відводу

16

Території охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач

 

Підприємства, які їх експлуатують

Уся територія

 

3.1.8. При наявності розриву між будівлями або земельними ділянками, якщо межа між ними не визначена виконавчим комітетом селищної ради та актом землекористування, межею є середина розриву.

 

3.1.9.  Механізоване та ручне прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, зупинок громадського транспорту  здійснюється спеціалізованими комунальними підприємствами.

 

3.1.10. Прибирання платних стоянок автотранспорту, стоянок таксі та місць паркування здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами).

 

3.1.11. Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (території ринків, торгівельних зон, вокзалу і т. д.) проводяться протягом усього робочого дня.

 

3.1.12. На територіях, які слід прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійну підтримку чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об'єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж усієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю;

2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або полігон ТПВ. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

3) регулярна мийка об'єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;

4) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

5) вивезення сміття з території загального користування, ринків і будинків державного і громадського житлового фонду, а також домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, здійснюється по мірі накопичення відходів та/або згідно з графіком. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити в разі необхідності;

6) утримання приміщень громадських туалетів, у тому числі дворових та на зупинках маршрутних транспортних засобів у належному санітарному та технічному стані;

7) встановлення на території загального користування урн для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

8) очищення опор ліній електромереж, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

9) здійснення контролю за  станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організаціям, які їх експлуатують. Організації, котрі експлуатують люки, зобов'язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх закриття;

10) регулярне знищення бур'янів, скошування трави заввишки більше 10 см, видалення сухостою і чагарників, видалення сухих та зламаних гілок і забезпечення їх вивезення;

11) регулярне обстеження прилеглої та закріпленої території з метою виявлення амброзії полинолистої, карантинних рослин, проведення заходів з їх знищення;

12) проведення заходів, які забезпечують збереження насаджень, газонів;

13) проведення протягом року необхідних заходів з боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

14) проведення в повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев, а також висаджування нових саджанців;

15) не допущення пошкодження елементів благоустрою селищної територіальної громади, розташованих на прилеглих територіях;

16) здійснення утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

17) належним чином проведення відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які призвели до погіршення благоустрою.

 

Літнє прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньо квартальних та дворових територій полягає у видаленні з поверхні дорожнього покриття пилу та сміття шляхом підмітання.

Усі роботи, пов’язані з літнім прибиранням, необхідно проводити з дотриманням правил додержання тиші з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму на здоров’я населення.

Відповідальність за прибирання тротуарів несуть підприємства, установи, організації, за якими закріплені відповідні території у визначеному цими правилами порядку.

 

Загальний санітарний день прибирання територій селищної територіальної громади – п’ятниця.

3.1.13. Комунальне підприємство «Солоницівське ЖЕГ»» встановлює урни на тротуарах, площах, у парках, скверах та на інших територіях загального користування.

Урни біля об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти.

Урни (контейнери) повинні утримуватися в належному санітарному, естетичному, технічному стані та щоденно звільнятися від сміття.

 

3.1.14. У випадках надзвичайних погодних явищ (зливи, снігопад, ожеледиця та ін.) режим прибирання встановлюється відповідно до спеціально затверджених графіків.

При снігопадах і ожеледиці суб’єкти благоустрою зобов’язані на територіях прибирання звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, організацій, підземних переходів від снігу, льоду та посипати їх піском, своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки.

Заготівля піску проводиться суб’єктом благоустрою до настання холодів. Вивезення снігу здійснюється у спеціально відведені місця.

 

3.1.15. Керівники суб’єктів господарювання зобов’язані щорічно укладати договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на вивіз та знешкодження відходів та сміття.

Виконавець послуг з вивезення побутових відходів визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

3.1.16. Тверді побутові відходи перевозяться  виконавцем послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на полігон ТПВ, що належить ТОВ "Перероблюючий завод", вул. Об'їздна, с. Докучаєвське, Харківський р-н, Харківська обл.

 

3.1.17. Вивіз рідких відходів із вигрібних ям домоволодінь здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок власника, користувача будинків (квартир).

 

3.1.18. Домовласники забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій у темний час доби.

 

3.1.19. Вибирання твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення.

 

3.1.20. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться власниками будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт, на сміттєзвалище.

 

3.1.21. Власники, користувачі земельних ділянок, розміщених на берегах річок та спусків до них, вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони, здійснюють прибирання прилеглої та протилежної території.

 

3.1.22. Співвласники та управителі (балансоутримувачі) багатоквартирного житлового фонду зобов’язані:

 

 • утримувати підвали, горища, інші допоміжні приміщення закритими

або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин;

 • забезпечувати прибирання допоміжних приміщень від сміття,

сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах.

 

3.1.23. Мешканці селищної територіальної громади-власники житлових будинків зобов’язані утримувати фасад будинку, огорожу, двір і прилеглу територію в чистоті та належному санітарному стані. 

 

3.1.24. Для покращення санітарного стану на всій території Солоницівської селищної територіальної громади згідно з розпорядженнями селищного голови проводити:

 

-  День довкілля  - 2 рази на рік;

          -  Місячник з благоустрою -  в квітні щорічно.

3.1.25. Прибирання та утримання проїжджої частини на всю ширину дороги, а також мостів здійснюють спеціалізовані підприємства-виконавці відповідних послуг.  

 

  1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об'єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів

 

3.2.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних,

концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити дотримання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

 

3.2.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи

вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття на себе замовниками та/чи організаторами вказаних заходів обов’язку з прибирання, збору та вивезення сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

 

3.2.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає селищна рада в особі її виконавчих органів, розпорядженням селищного голови або рішенням селищної ради призначаються відповідальні особи за забезпечення дотримання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

 

3.2.4. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення відходів та сміття, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів повинна забезпечувати дотримання чистоти та санітарних норм.

 

3.2.5. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставкових, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

 

3.2.6. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з’їзди, конференції та ін.) на вулицях територіальної громади і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, місць зупинки маршрутних транспортних засобів.

Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території селищної громади з дотриманням порядку, встановленого Солоницівською селищною радою.

 

3.3.  Порядок здійснення благоустрою територій пам'ятників культурної та історичної спадщини

3.3.1.  Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати території пам'яток культурної та історичної спадщини, пам'ятки в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

3.3.2.  Використання пам'яток культурної та історичної спадщини повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, таким способом, який вимагає найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, облаштування, обробки тощо.

3.3.3.  Власники пам'яток або їхніх частин чи уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам'ятки, зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

3.3.4.  Прибирання, збір та вивезення сміття з територій пам'яток культурної та історичної спадщини здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій селищної територіальної громади.

3.4. Порядок утримання площ, вулиць, доріг, тротуарів

3.4.1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.4.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об'єктів за погодженням з органами Державної служби безпеки дорожнього руху МВС України.

3.4.3. Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за погодженням з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України, з дозволу власників доріг або уповноваженим ними органів.

3.4.4. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

3.4.5. У разі виникнення умов, за якими неможливо реалізувати проєктні рішення, виконавець робіт зобов'язаний повідомити про це проєктувальнику і замовнику з метою розробки додаткових заходів з безпеки дорожнього руху.

3.4.6. Прийняття завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм і стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

3.4.7. При виконанні робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних пригод, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод.

3.4.8. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні та безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.

3.4.9. Усі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами.

3.4.10. Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг, іншими будівельними і санітарними нормами і правилами. Якість робіт з ремонту та утримання об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

3.4.11. Питання виробничої діяльності комунальних служб, пов'язані з закриттям або обмеженням руху, погоджуються з органом державного управління автомобільними дорогами загального користування та відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.

3.4.12. Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту (повністю або

частково) здійснюється на підставі розпорядження Солоницівського селищного голови за поданням начальника відділу благоустрою чи  заступника селищного голови з питань житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Солоницівської селищної ради.

 

3.5.  Утримання місць масового відпочинку населення селищної ради біля води. Режим використання водоохоронних зон.

 

3.5.1. Прибирання територій пляжів здійснюється суб’єктами господарювання, за якими закріплені ці території.

 

3.5.2.    На території водоохоронних зон забороняється:

 • використання стійких та сильнодіючих пестицидів;
 • влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; 
 • скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості

(балки, пониззя, кар'єри тощо).

В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у руслах річок за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології.

 

3.5.3. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм забороняється:

 • розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і

залісення), а також садівництво та городництво;

 • зберігання та застосування пестицидів і добрив;
 • влаштування літніх таборів для худоби;
 • будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та

лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

 • миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
 • влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

 

3.6.  Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань

3.6.1. Благоустрій кладовищ та інших місць поховань, а також утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття.

3.6.2. Порядок поховання померлих, функціонування та утримання місць поховань регулюється Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими нормативно-правовими актами у зазначеній сфері.

3.6.3. Поділ кладовищ на розряди за майновим станом не дозволяється.

3.6.4. Виконавчий комітет селищної ради може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховань померлих (закриття кладовищ) у разі, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил, а поховання померлих можливе лише на місцях родинного поховання, або шляхом підпоховання в могилах за згодою користувачів місць поховання.

3.6.5.  Кладовища відкриті для відвідувань щодня.

3.6.6. Поховання померлих на кладовищах проводиться щодня з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

3.7.  Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд

 

3.7.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд

інженерного захисту, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачем відповідно до закону, «Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.01.2012 № 23, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

 

3.7.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд

інженерного захисту, санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

 

3.7.3. Прибирання та очистка водовідвідних канав, труб, дренажів,

дощеприймачів тощо, які призначені для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць, доріг і дворів, очистка колекторів дощової та зливової каналізації, зливостоків, здійснюється комунальними та іншими підприємствами, організаціями, орендарями, забудовниками та власниками будинків, в користуванні яких перебуває відповідна територія.

 

3.7.4. Відповідальність за стан зливової каналізації, оглядових і зливо-

приймальних колодязів, своєчасний ремонт та наявність приймальних решіток, люків та водостоків (за виключенням відомчих) покладається на балансоутримувача. Вилучення відходів із зливової каналізації, оглядових та зливоприймальних колодязів проводиться  підприємствами, які експлуатують ці споруди, у міру необхідності з негайним їх вивезенням згідно з укладеними договорами з підприємствами-виконавцями послуг щодо їх захоронення.

 

3.7.5. Прибирання громадських туалетів та підтримання їх та прилеглої

території у належному санітарному та технічному стані здійснюється відповідними комунальними підприємствами або власниками та користувачами об’єктів, на території яких вони розташовані, підприємствами та організаціями, на балансі яких вони знаходяться, відповідно до вимог законодавства.

 

4.  Вимоги до утримання елементів благоустрою Солоницівської селищної територіальної громади

 

4.1. Утримання, охорона та порядок видалення зелених насаджень

 

4.1.1. Організація розвитку та утримання зелених зон території Солоницівської селищної територіальної громади забезпечується виконавчим органом Солоницівської селищної ради.

 

4.1.2. Відповідальним уповноваженим органом у сфері контролю за розвитком зеленого господарства є виконавчий комітет Солоницівської селищної ради.

 

4.1.3. Охорона зелених насаджень громади включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання з урахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.

Охорона зелених насаджень на території селищної територіальної громади є громадським обов’язком кожного жителя громади. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопарків, парків, садів, скверів та інших місць масового відпочинку зобов’язані  підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам внутрішніх справ, органам державної влади та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень у боротьбі з порушниками цих Правил.

 

4.1.4. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається:

 • щодо насаджень, які перебувають у комунальній власності, - на  

підприємства-виконавців послуг із зеленого будівництва, в інших формах власності – на відповідних землевласників і землекористувачів;

 • на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині

квартальних насаджень – на власників (користувачів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я, які розташовані в житлових районах;

 • на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках

і санітарно-захисних зонах  – на ці підприємства;

 • на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з

дня початку робіт – на керівників організацій, яким відведені земельні ділянки, або керівників будівельних організацій;

 • на приватних садибах і прилеглих ділянках – на їх власників;
 • на безхазяйних територіях, пустирях – на місцеві органи

самоврядування.

 

4.1.5. До обов’язків власників і користувачів зелених насаджень належить:

 • забезпечення збереження зелених насаджень, квітів, газонів,

доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до чинного законодавства та цих Правил;

 • забезпечення поливання зелених насаджень та вжиття заходів

щодо розширення їх площ;

 • вжиття протягом року необхідних заходів щодо боротьби із

шкідниками та хворобами зелених насаджень, у тому числі замазування пошкоджень, забезпечення лікування зелених насаджень;

 • збирання та вивезення сміття й опалого листя;
 • систематичне знищення бур’янів, скошування трави заввишки

більше 10 см;

 • регулярне обстеження прилеглої та закріпленої територій з

метою виявлення амброзії полинолистої, карантинних рослин, проведення заходів щодо їх знищення;

 • планомірне підвищення декоративних якостей парків, скверів та

інших зелених насаджень, доведення їх до рівня садово-паркового мистецтва шляхом ландшафтної реконструкції;

 • проведення своєчасного зносу аварійних та фаутних зелених

насаджень;

 • забезпечення в районах зелених насаджень охоронної зони

повітряних електричних ліній та підземних теплових, водопровідних і каналізаційних мереж. Своєчасне обрізування гілок в охоронній зоні струмопровідних мереж, а також тих, що закривають найменування вулиць та номерні знаки будинків, забезпечують балансоутримувачі електричних мереж та співвласники, управителі (балансоутримувачі) житлових будинків. Обрізування проводиться за графіком, погодженим з власником (балансоутримувачем) ліній електропередач, та під його контролем;

 • запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх

заболочуванню;

 • підживлення і поливання дерев і кущів, обрізання їх крон,

вирізування сухих гілок, знешкодження омели та інших паразитичних утворень, утримання в належному стані живої огорожі (газонного бордюру);

 • огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних

робіт;

 • своєчасний ремонт власниками будівель, споруд, малих

архітектурних форм, які знаходяться на території зелених насаджень, належного їм майна та будівель; постійне утримання їх в належному технічному та естетичному стані.

 

4.1.6. До обов’язків підприємств-виконавців послуг із зеленого будівництва  належить:

 • забезпечення чистоти і порядку, своєчасного догляду за зеленими

насадженнями, що знаходяться на їх балансі;

 • ремонт і посів газонів, посадка дерев, кущів та квітів, косіння

трави, прополювання квітників, обрізування дерев та кущів, обробка рослин проти хвороб та шкідників, підкормка молодих саджанців, викорчовування пнів, вивезення сміття та гілок.

 

4.1.7. На суб’єкт господарювання, що здійснює надання комунальних послуг на території громади, покладається:

 • здійснення контролю за станом експлуатації та утримання

зелених насаджень;

 • здійснення розробки перспективних напрямків у розвитку

зеленого господарства;

 • обстеження зелених насаджень та вжиття заходів для

покращення їх стану та якості прибирання;

 • проведення перевірки правомірності знесення зелених

насаджень;

 • контроль за виконанням робіт з озеленення при будівництві.

 

4.1.8. На території зелених насаджень забороняється:

 • зносити та пересаджувати дерева, кущі, квітники та інші види зелених

насаджень, змінювати планування, проводити реконструкцію та ремонтні роботи без дозволу уповноваженого органу та ордеру на виконання таких робіт;

 • складувати будь-які матеріали;
 • влаштовувати звалища сміття;
 • самовільно садити дерева, кущі, влаштовувати городи;
 • обладнувати стоянки транспортних засобів;
 • самовільне будівництво, розміщення малих архітектурних форм;
 • використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;
 • самовільне влаштування зупинок громадського транспорту на газонах,

біля дерев та живоплотів;

 • самовільне встановлення наметів торгового, агітаційного та іншого

призначення на газонах, у парках, скверах;

 • ходити по газонах, влаштовувати катки, кататися на ковзанах,

санчатах, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних;

 • випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші

правила протипожежної безпеки;

 • підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння

білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

 • добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи, забивати цвяхи,

скоби, обмотувати дерева дротом, наносити інші механічні пошкодження;

 • знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;
 • засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;
 • ламати і псувати дерева, кущі, квітники, зривати квіти, бутони,

бруньки;

 • випускати та вигулювати тварин у не відведених для цього місцях,

випасати худобу, птахів;

 • відводити земельні ділянки під забудову постійного або тимчасового

характеру, під вантажно-розвантажувальні роботи;

 • після закінчення торгівлі залишати на території зелених насаджень

сміття, бруд, контейнери та інші предмети і речовини.

 

4.1.9. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» за самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об’єктів озеленення, притягуються до відповідальності та відшкодовують завдані збитки у встановленому законодавством розмірі та порядку.

Відшкодування відновної вартості зелених насаджень не звільняє від обов’язкового відновлення порушеного озеленення ділянки згідно з розробленою документацією, в тому числі, із залученням організації-виконавця послуг із зеленого будівництва.

 

4.1.10. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акту обстеження.

4.2. Забезпечення благоустрою при розміщенні зовнішньої реклами Вимоги до об’єктів зовнішньої реклами

4.2.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами на території  Солоницівської селищної територіальної громади регулюється Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 та Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Солоницівської територіальної громади, які затверджуються рішенням сесії Солоницівської селищної ради.

4.2.2. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку.

4.2.3. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на території селищної територіальної громади, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих уповноваженим органом селищної ради.

4.2.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на  території селищної територіальної громади, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, Правил благоустрою території Солоницівської селищної територіальної громади, проєкту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.

4.2.5.  Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на території громади, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом термін. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

4.2.6. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано в повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою територій громади.

4.2.7. Проведення робіт із розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою територіальної громади, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об’єкта.

4.2.8. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

4.2.9.  Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

4.2.10. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватись в належному санітарно-технічному стані із забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір для забезпечення прибирання території. На будинках і спорудах необхідно розміщувати зовнішню рекламу за згодою їх власників та з дотриманням правил благоустрою.

4.2.11. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць, озеленення та утримання зелених насаджень на прилеглій території, розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

4.2.12. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без дотримання встановленого порядку щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

4.2.13. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

 • припинення юридичної особи або припинення діяльності

фізичної особи-підприємця;

 • невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її

розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

-   порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, якими вони були встановлені.

4.2.14. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

4.2.15. Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території селищної громади з дотриманням порядку, встановленого Солоницівською селищною радою.

4.2.16. Таблиця визначення можливості розміщення спеціальних конструкцій в залежності від зони розташування
 

Тип спеціальної

конструкції

Зона 1а

Зона 1б

Щит стаціонарний

Так

Так

Об’ємно-просторова конструкція

Ні

Так

Прапор

Ні

Так

Інформаційний стенд

Так

Так

Зупинковий павільйон

Так

Так

Дахова установка

Так

Так

Щит на фасаді

Так

Так

Кронштейн на будинку (споруді)

Так

Так

Кронштейн на існуючій опорі вуличного обладнання

Ні

Так

Щит на пішохідних огорожах

Так

Так

Маркіз

Так

Так

Проекційна установка

Так

Так

Електронний екран

Так

Так

Щит виносний

Ні

Так

Розтяжка

Ні

Ні

Розтяжка на власних опорах

Ні

Ні

 

ЗОНА 1а: дорога міжобласного значення Р-46, яка проходить територією Солоницівської селищної територіальної громади;

ЗОНА 1б: територія (виключно території зони 1а).

 

4.3.  Порядок утримання майданчиків для відпочинку дітей, дорослих, для спортивних, господарських цілей тощо

 

4.3.1. Розміщення та облаштування майданчиків для відпочинку дітей,

дорослих, для спортивних, господарських цілей тощо проводиться відповідно до вимог ДБН 360-92 "Планування і забудова міських і сільських поселень" та інших чинних нормативних актів.

 

4.3.2. Утримання майданчиків здійснюють їх балансоутримувачі або

особи, на території яких розміщені вказані майданчики, відповідно до цивільно-правових договорів.

 

4.3.3. Майданчики повинні бути безпечними для життя і здоров'я

громадян; наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися в належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

 

4.3.4. Не допускається наявність пошкодженого, небезпечного для

життя і здоров'я громадян обладнання, елементів благоустрою.

 

4.4. Порядок утримання покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів

 

4.4.1. Усі роботи з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, вулиць, пішохідних зон і доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проєктами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

4.4.2. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов'язана повідомити Солоницівську селищну раду для узгодження виконання вказаних робіт у відділі благоустрою Солоницівської селищної ради з метою перевірки строків завершення інших будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проєктами на таких ділянках доріг та тротуарів.

4.4.3. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

4.5.  Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, меморіальних дощок та інших)

4.5.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, меморіальних дощок та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

4.5.2. Відповідальність за збереження малих архітектурних форм, розташованих на території громади, що належать до комунальної власності, покладається на балансоутримувачів цих архітектурних форм. Контроль за станом утримання цих малих архітектурних форм здійснюється відділом благоустрою Солоницівської селищної ради.

4.5.3. Співвласники та управителі, балансоутримувачі багатоквартирних будинків, підприємств, організацій, закладів освіти, власники будинків та споруд зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених відділом благоустрою номерних знаків, їх освітлення в нічний час.

4.5.4. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон за погодженням з відділом благоустрою, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

5. Порядок звільнення території Солоницівської селищної територіальної громади від безхазяйного майна, самовільно розміщених об’єктів будівництва, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів

5.1 Положення даного розділу розповсюджуються на випадки виявлення безхазяйного майна, самовільного розміщення об’єктів, а саме: будівель, споруд, об’єктів незавершеного будівництва, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, іншого майна, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій (у тому числі рекламних), транспортних засобів, механізмів тощо, крім об’єктів містобудування, визначених ст. 4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», процедура знесення яких визначена ст. 38 зазначеного закону.

Під самовільним розміщенням об’єктів розуміється розміщення, будівництво, встановлення, інші дії, пов’язані з зайняттям території Солоницівської селищної територіальної громади, що здійснені без належної проєктної та дозвільної документації, визначеної чинними актами законодавства, з відхиленням від проєкту, тощо.

Особа, що здійснила або здійснює самовільне розміщення (будівництво, встановлення, тощо) зазначеного майна (об’єктів), не набуває права власності на нього.

5.2. Звільнення території Солоницівської селищної територіальної громади від зазначених у п. 5.1 цього розділу об’єктів відбувається у випадку самовільного розміщення цих об’єктів без проведення передбачених чинним законодавством дозвільно-погоджувальних процедур та/або без оформлення у встановленому законом порядку права власності чи права користування земельною ділянкою.

5.3. Виявлення безхазяйного майна, випадків самовільного розміщення, зазначених в п. 5.1. цього розділу об’єктів, здійснюється Солоницівською селищною радою, у тому числі, на підставі інформації від виконавчих органів Солоницівської селищної ради, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та господарювання, фізичних осіб, з наданням фото об’єкта та схеми розміщення.

5.4. При виявленні безхазяйного майна, самовільного розміщення зазначених у п. 5.1. цього розділу об’єктів, комісією, створеною Солоницівською селищною радою, складається акт, в якому відображається наступне:

- дата складання акту;

- опис виявленого майна (об’єкта);

- опис технічного стану майна (об’єкта);

- місцезнаходження майна (об’єкта) із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування;

- відомості про особу, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта, або заявляє про права на майно (об’єкт), або про відсутність власника майна;

- відомості щодо наявності документів, які відповідно до закону підтверджують право власності на майно (об’єкт);

- відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено майно (об’єкти);

- відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством дозволу на розміщення майна (об’єкта);

- висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою;

- посада, прізвище, ініціали, підпис посадових осіб, що склали акт.

 

5.5. Солоницівською селищною радою направляються запити до компетентних органів про надання необхідної інформації з копіями відповідних документів (договорів, ордерів, дозволів, тощо). Надані матеріали додаються до акту, зазначеного в п. 5.4.

5.6 Зазначений акт передається на розгляд Солоницівської селищної ради для прийняття відповідного рішення.

У разі прийняття рішення про звільнення території Солоницівської селищної територіальної громади від зазначених у п. 5.1. цього розділу об’єктів власнику об’єкта, якщо встановлено особу, що здійснила розміщення (будівництво) майна (об’єкта), від якого звільняється територія селищної громади, виконавчим комітетом селищної ради надається повідомлення (припис) у двох примірниках про усунення порушень шляхом самостійного проведення демонтажу об’єкта у триденний термін. Один з примірників повідомлення (припису) повинен містити відмітку про його отримання (відмову отримання) особою, якою розміщено майно (об’єкт).

 

5.7. У разі усунення винною особою порушень у визначений термін, уповноваженими особами складається акт про добровільне звільнення території, в якому обов’язково відображається наступне:

-   дата складання акту;

- висновок про усунення порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

-   фотофіксація місця усунення порушення;

- прізвище, ініціали, підпис особи (у разі наявності), що усунула порушення;

-  посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи, що склала акт.

 

5.8 У разі невиконання зазначеною особою у встановлений термін рішення про звільнення території, дане рішення виконується визначеними селищною радою органами та комунальними підприємствами.

5.9. У разі відсутності даних про особу, що здійснила розміщення (будівництво) майна (об’єкта) у рішенні про звільнення території від зазначених у п. 5.1. цього розділу об’єктів зазначаються відповідні виконавчі органи Солоницівської селищної ради та комунальні підприємства, яким доручено його виконання, місце, до якого переміщується майно (об’єкт), інші необхідні вказівки та відомості.

Організацію та координацію робіт щодо звільнення території від зазначених у п. 5.1. цього розділу об’єктів здійснює Солоницівська селищна рада.

Визначення необхідних для здійснення робіт з демонтажу технічних засобів, їх кількості, залучення необхідної техніки та аварійних бригад з підприємств комунальної власності селищної територіальної громади, здійснює відповідний орган селищної ради, в оперативному підпорядкуванні якого знаходяться дані підприємства комунальної власності.

До виконання заходів зі звільнення території можуть залучатися інші підприємства та організації.

 

5.10. Звільнення території Солоницівської селищної територіальної громади від майна (об’єктів) здійснюється шляхом демонтажу таких об’єктів, їх транспортування до місця зберігання чи утилізації, передачі відповідальній особі комунального підприємства (зазначеного в рішенні виконкому) під розпис.

5.11. Під демонтажем у цьому Порядку необхідно розуміти комплекс заходів, які передбачають відокремлення зазначених у даному розділі об’єктів, а також майна, що знаходиться в цих об’єктах, від місця їх розташування або їх основи, фундаменту, тощо (у тому числі від’єднання від інженерних мереж при необхідності), транспортування на місце подальшого зберігання, утилізації, тощо.

5.12. Звільнення території від майна (об’єктів) здійснюється у присутності уповноваженої посадової особи Солоницівської селищної ради, уповноваженого представника відділу благоустрою, уповноваженого представника юридичного відділу, незалежно від присутності особи, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта або заявляє право на майно (об’єкт).

З метою технічного забезпечення демонтажу майна (об’єкта) залучаються працівники відповідних комунальних підприємств, служб.

На місце проведення звільнення території від майна (об’єктів) з повідомленням про місце, час та дату такого звільнення Солоницівською селищною радою запрошуються співробітники відповідних територіальних органів внутрішніх справ, поліцейські громади, при необхідності, – співробітники відповідних органів Національної поліції, відповідних органів державної податкової служби, органів з питань надзвичайних ситуацій, інших органів, служб, тощо.

5.13. Про проведене звільнення території Солоницівської селищної територіальної громади від зазначеного в даному порядку майна (об’єктів) у 3-х примірниках уповноваженими особами складається акт, в якому відображається наступне:

 • дата, час, місце складання акту;
 • відомості про особу, яка розмістила майно (об’єкт), або про їх

відсутність;

 • рішення Солоницівської селищної ради, на підставі якого

здійснюється звільнення території;

 • опис технічного стану майна (об’єкта);
 • адреса (місце) транспортування майна (об’єкта) для зберігання;
 • відомості, які необхідні для розрахунків витрат підприємств,

пов’язаних з реалізацією процедури звільнення, транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання майна (об’єкта);

 • посада, прізвище, ініціали, підпис осіб, що склали акт.

У разі відмови власника майна (об’єкта) від підписання акту, в ньому робиться відповідна відмітка.

5.14. Звільнення території від зазначених у цьому порядку об’єктів здійснюється з фіксацією технічного стану цих об’єктів та стану території після її звільнення від об’єкту, в тому числі за допомогою засобів фото-, відео-фіксації, які додаються до акту про звільнення території.

6.  Порядок здійснення благоустрою, утримання об'єктів та елементів

благоустрою суб'єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

 

6.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати в належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

 

6.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

 

6.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торгівельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїжджої частини вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

 

6.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

 

6.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються на тротуарах таким чином, щоб не перешкоджати руху пішоходів.

 

6.6. Фасади підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування повинні знаходитись у належному санітарно-технічному стані та бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 1. Порядок утримання місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі

 

7.1.  Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

 

7.2. Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам санітарних, ветеринарно-санітарних, протипожежних норм з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується дотримання вимог цих Правил, інших нормативних актів.

 

7.3. Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов'язані:

- забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарну очистку;

- укласти договір на вивезення твердих побутових відходів;

- встановити сміттєзбірники (урни) для збирання відходів і сміття;

- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснюється органами виконавчої влади Солоницівської селищної ради.

 

8. Поводження з відходами на території Солоницівської селищної територіальної громади

8.1. Організація збирання та вивезення ТПВ:

 • порядок збирання ПВ визначається з урахуванням щільності та

поверховості забудови, сміттєзбірників тощо;

 • місця для розміщення контейнерів для збору ТПВ визначаються та

узгоджуються в порядку, визначеному законодавством України;

 • виконання робіт з благоустрою майданчиків для розміщення

контейнерів для збору ТПВ покладається на відповідний структурний підрозділ з питань благоустрою;

 • спалювання ТПВ у контейнерах та на контейнерних майданчиках

забороняється;

 • забороняється встановлення контейнерів ТПВ на тротуарах,

проїздах, на прибудинковій території, що розташована вздовж магістральних вулиць та інших не відведених для цього місцях;

 • відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерів,

контейнерних майданчиків, майданчиків для негабаритних відходів і порядок навколо них несе виконавець послуг;

 • після вивантаження ТПВ з контейнерів у сміттєвоз працівник

організації виконавця послуг, що проводить вивантаження, зобов’язаний прибрати територію;

 • вивезення ТПВ здійснюється згідно з укладеними договорами між

виробником відходів та спеціалізованою організацією;

 • виробник великогабаритних відходів та ремонтних відходів

зобов’язаний завчасно укласти угоду з балансоутримувачем або з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, які мають відповідні дозволи, де передбачити об’єми і місце складування;

 • токсичні та шкідливі відходи повинні збиратися окремо від

побутових відходів та своєчасно передаватись спеціалізованим організаціям для утилізації;

 • для відходів, які через свої обсяги чи вагу не можуть утримуватись в

контейнерних ємностях для відходів, повинен бути організований окремий вивіз;

 • захоронення (утилізація) твердих побутових відходів здійснюється

виключно на полігоні твердих побутових відходів.

 

8.2. Надавачі послуг зобов’язані:

 • регулярно, за графіком, вивозити тверді побутові відходи;
 • проводити контроль за роботою та виконанням графіку роботи,

виявляти та усувати причини, що перешкоджають своєчасному вивезенню побутових відходів.

 

8.3. Вимоги до користування контейнерами для твердих побутових відходів:

 • тверді побутові відходи повинні завантажуватись у контейнерні

ємності відповідно до їх призначення;

 • складування відходів іншими способами забороняється;
 • для забезпечення дотримання належного санітарного стану,

локалізації та запобігання випаданню відходів з контейнерів, можливості травмування працівників під час механізованого перевантаження ТПВ у сміттєвоз, ємності необхідно наповнювати відходами так, щоб до верхнього краю залишалося близько 10-15 сантиметрів (біля 90% наповненості);

 • забороняється вміщувати в контейнери палаючі або тліючі

предмети;

 • забороняється вміщувати в контейнери будівельні відходи,

великогабаритні предмети, листя, сніг, лід, а також відходи, що можуть псувати контейнер та спецавтотранспорт;

 • відповідальність за технічний стан контейнерів несе їх власник, а за

санітарний стан - балансоутримувач, якщо інше не передбачене угодою.

 

9. Проведення земляних робіт

9.1. Порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу виконавчого органу селищної ради (далі - дозвіл) на порушення об’єктів благоустрою.

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою не вимагається, якщо земляні та ремонтні роботи здійснюються:

 • особами, які мають документ, що посвідчує право власності або

право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;

 • у складі підготовчих або будівельних робіт, право на виконання

яких оформлене у встановленому законодавством порядку.

Роботи з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою розпочинаються негайно з обов’язковим подальшим оформленням дозволу в порядку, визначеному законодавством.

 

9.2. Перелік земляних та ремонтних робіт, для виконання яких необхідно отримати дозвіл, встановлюється у Типовому порядку щодо видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

9.3. Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується рішенням селищної ради.

У разі якщо селищною радою не прийнято таке рішення, застосовується Типовий порядок, затверджений  Кабінетом Міністрів України.

 

9.4. Видача дозволу, його переоформлення або видача дубліката дозволу здійснюється безоплатно.

 

9.5. Дозвіл видається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Строк дії дозволу визначається умовами робіт і не може перевищувати один рік.

 

9.6. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

 • подання суб’єктом господарювання неповного пакета

документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановленим переліком;

 • невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
 • виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

 

9.7. У разі якщо право виконання на об’єкті благоустрою земляних та ремонтних робіт передано іншій особі, дозвіл підлягає переоформленню. Переоформлення дозволу не зупиняє виконання робіт.

 

9.8. У разі якщо в установлений п.п. 9.5 ч. 9 строк не видано дозвіл або відмову в його видачі, право виконання на об’єкті благоустрою земляних та ремонтних робіт виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку, а дозвіл вважається виданим.

 

9.9. Дозвіл може бути анульовано виконавчим органом селищної ради у разі:

 • подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його

анулювання;

 • наявності відомостей про припинення юридичної особи або

підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, що отримали дозвіл.

 

9.10. Підставами для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.

 

9.11. Під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені безпечні умови для руху транспорту та пішоходів:

 • виставлятись попереджувальні знаки;
 • встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного    

     зразка.

 

9.12. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у місцях виконання земляних робіт до повного відновлення дорожнього покриття та здачі ордера покладається на виконавця робіт.

 

9.13.   При виконанні робіт забороняється:

 • псувати, засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі,

газони, люки колодязів, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, засоби регулювання дорожнього руху, проїжджу частину вулиць, тротуари;

 • відкачувати воду з колодязів, траншей і котлованів та резервуарів

прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;

 • залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та

будівельне сміття після закінчення робіт;

 • займати не відведені площі для складування матеріалів, огороджувати

територію для проведення робіт більше відведеної;

 • захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний

проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

9.14. Роботи з усунення наслідків аварії, пов’язаної з розриттям території загального користування, демонтажем споруд, розпочинаються негайно з терміновим погодженням із відповідними аварійно-інженерними службами та обов’язковим подальшим оформленням ордера на виконання аварійних робіт у порядку, передбаченому законодавством.

 

10. Дотримання тиші в громадських місцях населених пунктів Солоницівської територіальної громади

10.1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу шуму на здоров’я населення, іонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані не допускати впродовж доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для наступних приміщень і територій громади (захищені об’єкти):

 • житлових будинків і прибудинкових територій;
 • лікувальних, санаторно-курортних закладів, закладів освіти,

культури;

 • готелів і гуртожитків;
 • закладів громадського харчування, торгівлі, побутового

обслуговування, розважального та грального бізнесу;

 • інших будівель і споруд, в яких постійно чи тимчасово

перебувають люди;

 • парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території

житлових масивів.

 

10.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

 

10.3. У нічний час з 22 до 8 години на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21 до 8 години, а в святкові та неробочі дні – цілодобово.

 

10.4. Власник (користувач) приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

 

10.5. Передбачені підпунктами 2,3,4 цього пункту вимоги щодо дотримання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

 • здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що

супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

 • попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших

надзвичайних ситуацій;

 • надання невідкладної допомоги, попередження або припинення

правопорушень;

 • попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної

оборони;

 • проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових

заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;

 • роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність

житлових і громадських  будівель, за умов  вжиття  невідкладних  заходів  щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

 • відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня

громади, селища чи села та інших свят відповідно до рішень виконавчого комітету селищної ради, розпоряджень селищного голови, проведення спортивних змагань;

 • проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням

вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням з виконавчим комітетом Солоницівської селищної ради.

 

10.6. Юридичним і фізичним особам забороняється проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у межах населених пунктів селищної територіальної громади без погодження з виконавчим комітетом селищної ради.

10.7. Забороняється самовільне застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

10.8. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків ближче, ніж за 100 м від лікарень, культових споруд, навчальних закладів, закладів дошкільної освіти, місць знаходження громадян похилого віку, інвалідів, дітей,  інших громадських споруд та житлових будинків.

10.9. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, які можуть завдати шкоду здоров’ю або  майну людей.

10.10. Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

 

11. Утримання домашніх та хижих тварин

11.1. Співвласники та управителі (балансоутримувачі) багатоквартирного житлового фонду зобов’язані:

 • ознайомити всіх мешканців-власників тварин з правилами тримання

собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України;

 • вимагати від мешканців-власників тварин проведення реєстрації тварин

з наданням довідки ветеринарної служби про проведені щеплення.

 

11.2.  Громадяни-власники тварин зобов’язані:

 •   своєчасно проводити тваринам щеплення від сказу;
 •   не допускати використання для утримання та догляду за тваринами 

місць загального користування: коридорів, підвалів, сходових площадок, горищ, балконів, лоджій, ванних кімнат, кухонь, санвузлів;

 • у приватних будинках встановлювати таблички на парканах про

наявність собаки, а також дзвінки;

 • вигулювати тварин тільки на повідку та в наморднику, крім

декоративних порід, уникати при цьому місць масового скупчення людей, особливо дітей;

 • не відвідувати з тваринами магазини, підприємства громадського

харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення;

 • не допускати  забруднення  тваринами  тротуарів, газонів, скверів,

парків, алей, дитячих майданчиків, а в разі забруднення - прибирати за своєю твариною;

 •   не проводити  купання тварин у місцях масового відпочинку людей на

воді.

11.3. Забороняється :

 • утримувати домашніх тварин у місцях загального користування

(коридорах, сходових площадках, горищах, підвалах, тощо);

 • вигул тварин на подвір’ях дошкільних та загальноосвітніх навчальних

закладів, дитячих майданчиках, спортивних майданчиках та інших місцях масового відпочинку людей;

 • вигул тварини без власника, перебування її в зграї безпритульних тварин;
 • жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке

поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством України;

 • випасання худоби та птиці у невідведених для цього місцях;
 • викидати трупи домашніх тварин у невстановлених місцях;
 • викидати відходи тваринного виробництва в невстановлених місцях (в

контейнери для ТПВ, в лісосмуги та зелені насадження, в річки, біля річок та інш.).

 

В особистих господарствах жителів населених пунктів Солоницівської

селищної територіальної громади (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці, і для забезпечення на території громади відповідної санітарної культури, очищення прибирання вулиць, збереження зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин (корів, коней, свиней, жеребців, птиці, а також собак і котів зобов’язані дотримуватись наступних правил:

 • заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх

утримання та догляду;

 • випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для

цього місцях - громадських, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших дозволених місцях; випасання тварин має проводитись під доглядом власників;

 • не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, в парках

і скверах громади, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, нищення та забруднення худобою вулиць, пошкодження зелених насаджень. Не проводити випасання худоби в недозволених і не відведених для цього місцях;

 • буйних з проявами агресивності до людей, особливо дітей,

тварин (биків), жеребців, інших) утримувати тільки на стійлі.

Мешканці Солоницівської селищної територіальної громади, які мають особисті селянські господарства, зобов’язані утримувати свійських тварин  на відокремлених ділянках з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон від тваринницької ферми до межі житлової забудови. Розмір зон залежить  від кількості поголів’я тварин, наведених у таблиці.

Розміри санітарно-захисних зон, м

 

25

50

75

100

150

200

300

500

Допустима величина стада, поголів'я

Свині

5

10

25

50

75

100

125

Більше 150

ВРХ

5

10

25

50

75

100

Більше 100

Птахи

50

100

200

300

500

750

Більше 750

Вівці

20

40

60

100

200

400

Більше 400

Кролі

150

300

400

Більше 400

Примітка: шириною санітарно-захисної зони слід вважати відстань між місцями виділення в атмосферу або грунт виробничих шкідливостей і житловою забудовою населеного пункту.

12. Створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями

12.1. Об’єкти соціальної сфери, житлово-комунального та громадського призначення, заклади охорони здоров’я та освіти облаштовуються пандусами, поручнями та у разі необхідності кнопками виклику.

12.2. При проведенні капітальних та поточних ремонтів житлових і адміністративних будинків, приміщень соціальної сфери, охорони здоровя, освіти, культури передбачити встановлення пандусів у проєктно-кошторисній документації.

12.3. Управителю (балансоутримувачу), об’єднанню співвласників багатоквартирних будинків  під час ремонту прибудинкових територій проводити влаштування пониження бордюрів за адресами будинків, де проживають інваліди, що пересуваються на візках.

13. Правила використання власниками транспортних засобів об’єктів благоустрою

 13.1. Власникам або користувачам транспортних засобів забороняється :

 • ускладнювати рух транспорту на вулицях та площах населених

пунктів територіальної громади;

 • ускладнювати та перешкоджати механізованому прибиранню

проїжджої частини вулиць, площ, тротуарів;

 • залишати автотранспортні засоби у не відведених або спеціально

необладнаних місцях.

13.2. Заходи впливу на порушників Правил.

 У разі нанесення водієм транспортного засобу шкоди об’єктам благоустрою селищної територіальної громади, яке потребує відновлення, (газони та квітники, асфальто-бетонне покриття пішохідних доріжок та тротуарів, бордюри тощо) складається адмінпротокол з накладанням штрафу за порушення Правил дорожнього руху та сплати на відновлення пошкоджень відповідно до калькуляцій, складених згідно з Методикою, затвердженою Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

У разі залишення водієм транспортного засобу, що порушує правила зупинки та стоянки, якщо при цьому він створив загрозу безпеці дорожнього руху, а також виконанню робіт з утримання доріг, зелених насаджень, будинків та споруд, розташованих уздовж дороги - примусове його переміщення на спеціально обладнаний майданчик із сплатою штрафу за допущене порушення Правил дорожнього руху та витрат на переміщення та утримання транспортного засобу на штрафмайданчику.

 

14. Повноваження органів місцевого самоврядування та державних органів контролю щодо виконання даних правил

14.1. Виконавчим комітетом селищної ради затверджуються норми накопичення твердих побутових відходів для житлових будинків, установ, закладів та підприємств громадського призначення.

14.2. На виконавчий комітет селищної ради покладається:

 • затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою

населених пунктів селищної територіальної громади;

 • затвердження правил благоустрою територій населених пунктів

селищної територіальної громади;

 • створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення

здійснення спільно з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів селищної територіальної громади, визначення повноважень цих органів (служб);

 • визначення на конкурсних засадах підприємств, установ та

організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою;

 • затвердження переліку вулиць, площ, провулків, в’їздів і

проїздів, які підлягають механізованому прибиранню, а також черговість їх прибирання в літній та зимовий період року;

 • встановлення переліку територій громади, які підлягають

прибиранню силами суб’єктів господарювання;

 • контроль за станом експлуатації та утримання зелених 

насаджень незалежно від форм власності;

 • перевірка правомірності знесення зелених насаджень;
 • контроль за виконанням робіт з озеленення при будівництві.

Виконавчий комітет селищної ради при прийманні в експлуатацію будівель та споруд має право встановлювати їх власникам зони прибирання прилеглої озелененої території в розмірах, що не перевищують встановлені цими Правилами.

14.3. Згідно з основами законодавства України, нагляд за дотриманням санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій громади, а також місць громадського користування, пляжів здійснюється виконавчим комітетом селищної ради.

14.4. Виконавчий комітет селищної ради має право звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну або здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

15. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою території селищної територіальної громади

15.1. До повноважень органів самоорганізації населення у сфері благоустрою території селищної територіальної громади належить:

 • внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого

самоврядування пропозицій з питань благоустрою території селищної територіальної громади;

 • організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою

території селищної територіальної громади;

 • здійснення громадського контролю за дотриманням правил

благоустрою території селищної територіальної громади;

 • інформування населення про здійснення заходів з благоустрою

території селищної територіальної громади.

 

16. Заборона дій суб’єктів господарювання та громадян встановлених даними правилами

Підприємствам, організаціям, закладам, установам, незалежно від форм власності, громадянам забороняється:

16.1. Складувати на вулицях, газонах та інших територіях громади будівельні та інші матеріали (цеглу, труби, пісок, ґрунт, щебінь, будівельне сміття, паливо та інші будівельні і побутові відходи, відходи виробництва, листя, траву, гілля), накопичувати сніг та кригу, розкопувати вулиці, копати ями для гасіння вапна.

16.2. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові

відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у невідведені для цього місця та влаштовувати звалища, особливо на інженерних спорудах водовідведення та водопониження (траншеях і т.д.).

 

16.3. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я тощо на вулицях,

площах, парках, інших громадських місцях.

16.4. Здійснювати паркування автотранспорту на тротуарах, бордюрах, газонах та інших невстановлених для цього місцях.

16.5. Забруднювати проїжджу частину вулиць при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків, мити балкони в багатоквартирних будинках, тротуари чи інш. в приватних будинках зливанням води.

  1. Без узгодження з селищною радою та екологічною службою

влаштовувати каналізаційні вигрібні ями.

16.7. Витрушувати одяг, килими, інші речі в під’їздах, парадних входах до будинків, кидати з балконів, лоджій і вікон різні предмети, сміття.

16.8. Захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель та споруд.

16.9. Очищати дахи від снігу та криги без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях.

16.10. Утримувати території, споруди, малі архітектурні форми, обладнання, рекламні засоби, елементи зовнішнього благоустрою в незадовільному санітарному та технічному стані.

16.11. Розклеювати оголошення, афіші, інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки, тощо на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших не визначених для цього місцях.

16.12. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-

рекламні стенди, торговельні лотки, кіоски, павільйони та тимчасові споруди і  конструкції, що перешкоджають вільному пересуванню людей.

 

16.13. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах,

тротуарах, шляхах, тощо.

16.14. Розташовувати реклами безпосередньо на кладовищах населених пунктів селищної територіальної громади та на прилеглих до них територіях без відповідного погодження.

16.15. Спалювати сміття, опале листя, побутові, промислові та інші відходи на території підприємств, домоволодінь, парків, скверів, на інших територіях селищної територіальної громади, забруднювати їх хімічними та іншими розчинами.

16.16. Спалювати сміття у контейнерах і урнах.

 

16.17. Використовувати не за призначенням контейнери для збору

сміття та твердих побутових відходів.

 

16.18. Самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів,

причепів, столиків, візків у невстановлених місцях, окрім відведених майданчиків для сезонної торгівлі, та без наявності відповідного дозволу.

16.19. Ходити газонами, зривати квіти, гілки дерев та кущів на вулицях, у парках, скверах та інших місцях загального користування.

16.20. Складувати сміття, відходи на схилах річок та інших водойм на території Солоницівської громади, а також у місцях масового відпочинку, лісосмугах, зелених насадженнях.

16.21. Виливати виробничі та рідкі побутові відходи на місцеві території та у водойми.

16.22. Скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок та інше.

16.23. Заправляти, мити, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на прибудинкових та присадибних територіях, газонах, берегах рік, ставків, та штучних водоймищ, вулицях, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах, біля криниць та водорозбірних колонок тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон на території громади та паркуватися на них.

16.24. Залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньо-

квартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо.

 

16.25. Влаштовувати стоянки вантажного автотранспорту, тракторів,

с/г інвентарю на прибудинковій території, у дворах та біля дворів приватного сектору.

 

16.26. Здійснювати стоянку автомобілів із працюючим двигуном ближче 15-ти метрів, а з непрацюючим – 10 метрів від вікон житлових будинків, шкіл та інших установ.

16.27. Перекривати вулиці, шляхи до будівель, житлових будинків та споруд без погодження з відповідними підрозділами Національної поліції, відповідними структурними підрозділами Солоницівської селищної ради.

16.28.  Вивішувати дорожні знаки без погодження з відповідним

уповноваженим органом (відповідним підрозділом Національної поліції).

 

  1.  Самовільно, без дозволу власника (землекористувача),

висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проєктом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам.

16.30.  Вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі на прибудинкових територіях, парках, скверах, у прибережних смугах, місцях відпочинку, в лісопарковій зоні.

16.31.  Самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при

відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею.

 

  1.  Проводити земляні, будівельні, демонтажні, монтажні та інші

роботи без дозволу, отриманого в установленому порядку.

 

  1.  Здійснювати підключення до інженерних мереж об’єктів та

будівельних майданчиків, щодо будівництва яких відсутня затверджена у встановленому порядку проєктно-дозвільна документація, в тому числі ордер на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення, у звязку з виконанням земляних робіт.

 

16.34. Експлуатувати кафе, літні майданчики та інші місця, які використовуються для обслуговування населення, якщо вони не обладнані контейнерами для збору відходів.

16.35. Розміщення тимчасових споруд (ТС) проводити у відповідності до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244.

16.36. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до

житлових будинків.

 

  1. Здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля, при

відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проєктної документації об’єктів будівництва, реконструкції.

 

16.38. Здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне

повітря без відповідного на те дозволу.

 

          16.39. Вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та

спровокувати зсувні процеси.

 

  1.  Вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою,

пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів і транспорту та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

          16.41. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється розпиття спиртних напоїв та паління.

17. Обмеження щодо споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних напоїв

На території громади забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв:

 • у закладах охорони здоровя;
 • у навчальних та освітньо-виховних закладах;
 • у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного

сполучення), на зупинках транспорту;

 • у закладах культури;
 • у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
 • у ліфтах і таксофонах;
 • на дитячих майданчиках;
 • на спортивних майданчиках;
 • у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, інших державних установ.

18. Обмеження щодо паління тютюнових виробів

На території Солоницівської селищної територіальної громади згідно зі ст. 13 Закону України №2899-IV щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму зі змінами, що набули чинності з 11 липня 2022 року, забороняється:

1) відведення місць для куріння в приміщеннях підприємств та установ

усіх форм власності;

2) куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених):

 • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
 • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
 • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
 • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
 • у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
 • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
 • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
 • у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
 • у приміщеннях гуртожитків;
 • на дитячих майданчиках;
 • на зупинках громадського транспорту;
 • у ліфтах і таксофонах;
 • у місцях загального користування житлових будинків;
 • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, зокрема в таксі.

 

Солоницівська селищна рада у межах Солоницівської селищної

територіальної громади має повноваження постійно або тимчасово заборонити куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів у додатково визначених нею місцях.

 

Суб’єкти господарювання, які зазначені в переліку місць, де

заборонено куріння тютюнових та нікотинових виробів, повинні:

 • проінформувати персонал про нові правила;
 • розмістити графічний знак і текст «Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!»;
 • прибрати всі попільнички та контейнери для тютюнових виробів для електричного нагрівання з закладу/приміщення;
 • переобладнати спеціально відведені місця для куріння (крім аеропортів);
 • забрати напис, який дозволяє споживати електронні пристрої для нагрівання тютюну в приміщенні з вхідних дверей та стін закладу;
 • інформувати відвідувачів про заборону куріння тютюнових виробів, електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну, а в разі порушення та відмови в припиненні - викликати поліцію. 

 

19. Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою

Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою території селищної територіальної громади, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості.

20. Контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою територій населених пунктів громади

Контроль у сфері  благоустрою Солоницівської селищної ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.

Контроль за дотриманням цих правил на території Солоницівської селищної територіальної громади фізичними особами, підприємствами, установами і організаціями в межах повноважень, а також контроль за станом благоустрою селищної територіальної громади здійснюється виконавчим комітетом Солоницівської селищної ради.

Контроль за станом благоустрою територій селищної громади здійснюється шляхом:

 • проведення перевірок територій (рейди);
 • розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій;
 • участі в обговорення проєктів благоустрою територій населених

пунктів громади, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд Солоницівської селищної ради;

 • подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам

благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території Солоницівської селищної територіальної громади.

 

21. Відповідальність за порушення Правил благоустрою

21.1. Порушення Правил благоустрою  території Солоницівської селищної територіальної громади тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів передбачена адміністративна відповідальність, яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.) і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн.).

Слід зазначити, що Кодексом України про адміністративні правопорушення відмінено такий вид відповідальності як попередження.

 

21.2. Відповідальність за порушення цих правил неповнолітніми особами несуть у встановленому законодавством порядку їх батьки або опікуни.

 

21.3. Відповідно до ст. 255 Кодексу протоколи про порушення мають право складати уповноважені особи виконавчого комітету та органи внутрішніх справ.

 

21.4.   Після складення протоколу, він у п'ятиденний строк надсилається на розгляд до Солоницівської селищної адміністративної комісії.

 

21.5. Справа про адміністративне правопорушення розглядається адміністративною комісією в п'ятнадцятиденний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення.

На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.

 

21.6. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі.

Постанова повинна містити:

найменування органу, який виніс постанову;

- дату розгляду справи;

- відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

- викладення обставин, установлених при розгляді справи;

- зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

прийняте по справі рішення.

 

21.7. Кошти, стягнені з порушника Правил благоустрою, перераховуються на рахунок виконавця робіт, який використовує зазначені кошти на відновлення порушеного благоустрою.

 

21.8. Якщо адміністративна комісія прийняла рішення про відшкодування порушником матеріальної шкоди балансоутримувачу об'єкта благоустрою, визначила розмір, порядок і строки її відшкодування, то порушник зобов'язаний виконати вимоги постанови у 15-денний термін з дня вручення адміністративною комісією чи уповноваженою посадовою особою копії постанови.

 

21.9. Якщо порушником подано на постанову адміністративної комісії скаргу до цієї комісії чи органу, який її створив, і скарга залишилася без задоволення, то порушник зобов'язаний відшкодувати збитки не пізніше, як через 15 календарних днів з дня його повідомлення про залишення скарги без задоволення.

 

21.10. У разі невиконання винною особою вимог постанови адміністративної комісії щодо відшкодування майнової шкоди в установлений 15-денний термін, то зазначена постанова разом із заявою з клопотанням про примусове виконання постанови щодо відшкодування збитків балансоутримувачем об'єкта благоустрою, якому були завдані ці збитки, у 3-місячний термін з дня винесення постанови селищною адміністративною комісією надсилається до державної виконавчої служби за місцезнаходженням юридичної особи, проживанням чи місцем роботи фізичної особи для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.

 

21.11. Контроль за дотриманням порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної при проведенні на об'єктах благоустрою самовільних робіт, здійснюють балансоутримувачі об'єктів благоустрою.

 

21.12. З метою попередження порушення Правил благоустрою  території Солоницівської селищної територіальної громади  керівникам підприємств, навчальних закладів, громадських та інших організацій, установ систематично проводити роз'яснювальну роботу в трудових колективах з питань дотримання положень Правил.

 

21.13. У громадських місцях через засоби масової інформації постійно інформувати населення про необхідність дотримання Правил благоустрою території Солоницівської селищної територіальної громади.

 

21.14. Особи, які самовільно розмістили малу архітектурну форму, рекламу тощо, зобов’язані у 5-денний термін з дати попередження прибрати зазначений об’єкт, рекламу та інше.

 

22. Заключні положення

 

22.1. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

 

22.2.  Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою територій Солоницівської селищної територіальної громади, передбачений цими Правилами, визначається Солоницівською селищною радою та її виконавчими органами.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь