2022 рік

                                                  У К Р А Ї Н А                                  ПРОЄКТ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКИЙ  РАЙОН

СОЛОНИЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

13.01.2023 р.                                                                                                     № 59

 

Про звіт роботи відділу освіти,

культури, молоді та спорту

за 2022 рік

 

Заслухавши інформацію начальника щодо звіту роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту Солоницівської селищної ради, керуючись п.2 ст. 54 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Солоницівської селищної ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Звіт роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту Солоницівської селищної ради за  2022 рік (додаток) взяти до відома.
 2.   Відділу організаційно-інформаційної  роботи та документообігу  Солоницівської селищної ради забезпечити оприлюднення даного звіту шляхом розміщення на офіційному сайті територіальної громади.
 3.  Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Солоницівської селищної ради            Я. ГРИЦАЙ.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів М. ПАНАСЮК.

 

 

Секретар селищної ради                                                       Наталія КОЛІСНИК

 

                                                                                            

                                                Додаток

                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                       Солоницівської селищної ради

                                                                        від 13.01.2023 р. № 59

 

 

Звіт

 роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту

Солоницівської селищної ради

за  2022 рік

 

 

Реалізація конституційного права громадян на дошкільну, загальну середню  освіту у 2022 році здійснювалася шляхом виконання Відділом освіти, культури молоді та спорту Солоницівської селищної ради та закладами освіти, культури Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про культуру».

Дошкільна освіта

Упродовж 2022 року робота закладів дошкільної освіти Солоницівської селищної ради була спрямована на створення та забезпечення здорового, безпечного, комфортного середовища для усіх учасників освітнього процесу, підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти з метою цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Реалізацію прав дітей на здобуття дошкільної освіти на території Солоницівської селищної ради забезпечують 13 закладів з дошкільними групами:

•        8 комунальних закладів дошкільної освіти;

•        5 комунальних закладів загальної середньої освіти з дошкільними підрозділами.

У 2022/2023 навчальному році у закладах дошкільної освіти Солоницівської селищної ради функціонують 65 груп, із них: 8 груп (105 вихованців) раннього віку, 33 групи (664 вихованця) дошкільного віку, 10 груп (138 вихованця) різновікові, 10 груп (77 вихованця) з короткотривалим перебуванням, 4 групи (46 вихованця) компенсуючого типу. Усього у закладах дошкільної освіти виховується 1030 дітей віком від 2 до 6 років, що менше ніж торік на 105 дітей.

За видовою різноманітністю система дошкільної освіти в основному задовольняє запити населення, але залишається питання наявності перевантаження груп у окремих ЗДО.

У 2022/2023 навчальному році відповідно до запитів батьків у закладах дошкільної освіти та дошкільних групах ЗЗСО працює система гнучкого режиму дня. У поточному році функціонують  групи з:

•        4-годинним перебуванням дітей – 6 груп;

•        6-годинним перебуванням дітей – 4 групи;

•        10,5-годинним перебуванням дітей – 42 групи;

•        12-годинним перебуванням дітей – 9 груп;

•        24-годинним перебуванням дітей – 4 груп.

Відповідно до мережі за мовою навчання на території Солоницівської селищної ради всі 13 закладів  дошкільної освіти україномовні.

Перспективні плани розвитку мережі груп діючих садків скориговано у відповідності до єдиного  мовного режиму.

У 2022 році в закладах дошкільної освіти працює  4  спеціальних груп для дітей з вадами мовлення, які відвідують 46 дітей та 5 інклюзивних груп для 7 дітей з особливими освітніми потребами.

Забезпечення дітей дошкільною освітою

На підставі відповідних нормативно-правових та розпорядчих документів, з метою вивчення демографічних показників та освітніх потреб населення Солоницівської селищної ради в дошкільній освіті працівниками Відділу освіти, культури, молоді та спорту щорічно проводиться облік дітей дошкільного віку. Згідно із проведеним обліком у Солоницівській селищній раді проживає 1405 дітей у віці від народження до 6 років, а у віці від 3 років до 6 років – 1020 дітей. ЗДО та дошкільні підрозділи  ЗЗСО Солоницівської селищної ради відвідує 842 дітей, що складає 83 %, а у 2021 році - 87 %.

У зв’язку зі змінами до Закону України «Про дошкільну освіту» щодо обов’язковості дошкільної освіти Відділом освіти, культури, молоді та спорту Солоницівської селищної ради вжито заходів щодо охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою. Згідно з проведеним обліком у громаді мешкає 351 дитина 5-річного віку. Успішно продовжує функціонувати система електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти як єдиний механізм для зарахування дошкільнят до відповідних закладів освіти.

Медичне обслуговування

Медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти організоване згідно з відповідними нормативно-правовими та інструктивними документами, здійснювалося на безоплатній основі медичними сестрами старшими, які входять до штату закладу. Усі медсестри працюють на постійній основі. У всіх ЗДО обладнані медичні кабінети або медичні блоки, створені належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. Медичні кабінети та ізолятори відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, в основному укомплектовані відповідно до наказу МОЗ України від 06.04.2021 № 637, та забезпечені відповідним медичним оснащенням, що дозволяє своєчасно та в повному обсязі надавати долікарську допомогу дітям та співробітникам закладу у разі потреби.

Методична робота

З 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, що не могло не позначитися на організації освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти.

Згідно листа МОН України «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» від 27.07.2022 р. № 2/8504-22 освітній процес закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів ЗЗСО Солоницівської селищної ради з 01 вересня 2022 року для здобувачів освіти організоване дистанційне навчання за допомогою інтернет-ресурсів. 

Для організації дистанційного навчання в закладах використовують  наступні веб-технології та програмні засоби: Viber, Classroom, Google Meet, YouTube, платформа LearningApps.org., платформа  Learning.ua, платформа Kids-flashcards.com, платформа Wordwall.net, платформа Wunderkiddy.com, платформа Word It Out.com, платформа Canva.com, платформа Сhilddevelop.com.ua, хмарні сервіси (Office365, Google) для спільної роботи дошкільнят та вихователів.

У 2022 році заклади дошкільної освіти працюють за Освітньою програмою виховання і навчання для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (нова редакція) та в 4 закладах (окремі групи) продовжують впроваджувати в роботу програму «Впевнений старт» (нова редакція), а в Солоницівському ЗДО «Веселі чоловічки» всі групи працюють за парціальною програмою «Творці майбутнього».

Враховуючи ситуацію, що відбувається в країні, пріоритетним завданням дитячого садка є національно-патріотичне виховання.

Вихователі створили групи у яких висвітлюють:

•        Консультації та поради для батьків;

•        Відео-поради для дітей;

•        Надаються онлайн-заняття в асинхронному та синхронному режимі;

•        Електронні варіанти дидактичних та рухливих ігор, розвиваючі матеріали, підказки з виготовлення цікавих поробок;

•        Батьківські збори проводяться дистанційно.

Особлива увага приділяється організації дистанційної освіти дітей з особливими освітніми потребами (діти з ООП).

Соціальний захист учнів та вихованців.

Пріоритетним напрямом роботи Відділу освіти, культури, молоді та спорту Солоницівської селищної ради є забезпечення захисту прав та інтересів дітей, соціальна підтримка вихованців та учнів пільгових категорій.

У 2022 році кількість дітей, які отримували соціальну підтримку, складає 1072.

 

Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені Єдиним квитком на безкоштовний проїзд в громадському (приміському) транспорті, відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв.

До 24.02.2022 року відповідно до нормативних вимог проводилася робота з охорони прав дитинства, соціального захисту дітей, на виконання вимог Закону України «Про  охорону дитинства» 100% здобувачів освіти початкової школи були забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів, виділених з місцевого бюджету. Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених родин у ЗДО, ЗЗСО забезпечувалися безкоштовним харчуванням.

Діти з числа внутрішнього переміщення осіб (далі - ВПО) на безоплатній основі залучалися до занять у гуртках і відвідування спортивних секцій на базі  закладів загальної середньої освіти. Діти пільгових категорій, учасників бойових дій в зоні проведення АТО, із сімей ВПО потребують особливої уваги педагогічних колективів в освітньому процесі, організації їх дозвілля, забезпеченні підручниками, соціально-психологічному патронаті. Соціальними педагогами проводяться бесіди з батьками учнів внутрішньо переміщених осіб щодо можливостей доступу до медичних, освітніх, соціальних послуг, зайнятості та правосуддя тощо. Батьки отримують листівки з корисними номерами телефонів служб, щодо надання медичних, освітніх, соціальних послуг, зайнятості та юридичних консультацій.

Напередодні нового року 2355 дітей отримали новорічні подарунки: 730 штук - для дітей із закладів дошкільної освіти, 1111 штук - для дітей 1 - 4 класів,  431 штука для дітей 5 -11 класів пільгових категорій, 72 штуки для вихованців КЗ «Солоницівська музична школа» Солоницівської селищної ради, 11 штук для дітей Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Солоницівської селищної ради.

Загальна середня освіти

Система базової і повної загальної середньої освіти є міцним фундаментом розвитку особистості, який сьогодні забезпечує дитині якісну освіту, а завтра – суспільне життя.

Найбільш системною і масштабною сьогодні є модернізація загальної середньої освіти. За роки незалежності України система загальної середньої освіти зазнавала чималих змін: зміна типів закладів, перехід на 12-річне навчання, прийняття нових Законів та законодавчих актів. На даний час в освіті невпинно тривають реформаційні заходи: впроваджується Концепція «Нової української школи», новий Закон України «Про повну загальну середню освіту» вступив у дію та ряд інших заходів. Незважаючи на зміни головною метою загальної середньої освіти залишається навчання та виховання всебічно розвиненої, активної, цілеспрямованої особистості, яка без проблем може свої знання та вміння використовувати в повсякденному житті та професійному зростанні.

Для забезпечення потреби населення в якісних освітніх послугах у громаді  налічується 7 ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 3 ЗЗСО І-ІІ ступенів. Серед них 2 опорних заклади

У 2022/2023 навчальному році кількість учнів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Солоницівської селищної ради, у порівнянні з минулим роком зменшилася  на 60 осіб і склала 3780 учнів. Середня наповнюваність класів ЗЗСО комунальної форми власності становить 19,3 учнів (у 2020/2021 навчальному році - 22,2). Найбільша середня наповнюваність спостерігається в КЗ «Солоницівський ліцей №1» (26,1), КЗ «Вільшанський ліцей» (24,2), найменша - у філії «Протопопівська гімназія» КЗ «Вільшанський ліцей (10.2), КЗ «Полівська гімназія» (5,8). 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», Листів Міністерства освіти і науки України: від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 навчального року», від 16.03.2022 №1/3472-22 «Про виконання Указу Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО від 16.03.2022 №143/2022» 2022/2023 навчальний рік розпочато у дистанційному форматі.

У 2022/2023 навчальному році відкрито 15 перших класів, в яких навчається 287 учнів (у 2021/2022 навчальному році - 17 класів (360 учнів)), та 11 десятих класів, у них навчається 209 учнів (у 2021/2022 навчальному році - 10 класів (300 учнів)).

Організація інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти

Не уповільнюються темпи включення дітей з особливими освітніми потребами (далі - ООП) в освітній процес закладів освіти Солоницівської селищної ради. Станом на 02.09.2022 до бази даних дітей з ООП внесено 45 осіб, з них: 7 дітей з особливими освітніми потребами, які виховуються в ЗДО (7 вихованців в інклюзивних групах), та 38 дітей - учні ЗЗСО  (29 учнів навчаються в інклюзивних класах, для 7 учнів організовано педагогічний патронаж, для 2 - сімейна форма здобуття освіти).

У закладах освіти другий рік поспіль реалізовується право на освіту дітей з особливими освітніми потребами шляхом впровадження інклюзивного навчання. Мережа закладів освіти з інклюзивним навчанням стабільною (5 закладів впроваджують інклюзивне навчання –КЗ «Солоницівський ліцей № 1», КЗ «Солоницівський ліцей № 2», КЗ «Пересічанський ліцей», КЗ «Вільшанський ліцей», КЗ «Дворічнокутянський ліцей».

Для організації освітнього процесу в інклюзивних класах ЗЗСО та групах ЗДО розширено кадровий склад: до штатних розписів закладів освіти введено посади асистента вчителя та асистента вихователя, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, практичного психолога. Корекційні педагоги, посади яких не входять до штатного розпису закладу, працюють з дітьми на умовах цивільно-правових договорів.

Адміністрація та педагоги ЗДО та ЗЗСО з інклюзивним навчанням підвищують кваліфікацію під час відвідування курсів та тематичних спецкурсів при КВНЗ «ХАНО», шляхом участі у тематичних вебінарах, дистанційних курсах на платформах студії онлайн-освіти EdEra та громадської організації «Освіторія» тощо.

Форми здобуття освіти

У 2022/2023 навчальному році заклади освіти Солоницівської селищної ради забезпечують право дітей на отримання освіти за різними формами здобуття освіти, визначеними законодавством України, за наявності необхідного матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного, інформаційного забезпечення відповідно до освітніх запитів громадян.

Дстанційною  формою здобуття освіти охоплено 3728 дітей.

Педагогічний патронаж організований для 7 учнів, що на 1 менше за аналогічний період 2021 року. Усі учні, які охоплені педагогічним патронажем, не можуть за станом здоров’я здобувати освіту за дистанційною  формою. Сімейна (домашня) освіта організована для 2 учнів КЗ «Солоницівський ліцей № 2».

Реалізація Концепції «Нова українська школа».

Нова українська школа покликана визначити напрями реформування освіти України. У 2022/2023 навчальному році у 10 ЗЗСО Солоницівської селищної ради сформовано 15 перших класів, до яких зараховано 287 дітей, продовжують навчання в умовах НУШ 1405 учнів 2-4-х класів (66 класів). У 2022/2023 н.р. реалізація НУШ стартувала для учнів 5 класів, а це – 19 класів, в яких навчається 446 дітей.

          Учні 1-5-х класів навчаються за оновленими державними стандартами, на підставі яких розроблені освітні програми. Окрім  типових програм, заклади освіти запроваджують нетипові освітні програми: Освітня програма початкової школи. Педагогічна техно для закладів загальної середньої освіти, Програма «Математика». 5-9 класи. Педагогічна технологія «Росток».

Організація профільного навчання

Одним із пріоритетних напрямків роботи педагогічних колективів ЗЗСО в сучасних умовах розвитку освіти є створення ефективного та комфортного освітнього простору для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини. Профілізація навчання передбачає розширення науково-освітнього простору для здобувачів освіти та педагогів, здійснює цілеспрямовану довузівську підготовку із залученням кадрового потенціалу ЗВО; підсилює мотивацію учнів і підвищує інтерес до вивчення предметів.

Організація профільного викладання предметів у 10-11 -х класах підсилює мотивацію учнів до вивчення предметів та сприяє цілеспрямованій підготовці учнів до вступу у заклади вищої освіти.

У 2022/2023 навчальному році у 21 класах ЗЗСО  вивчають предмети на профільному рівні 407 учнів:

Найбільша кількість учнів обрала для поглибленого вивчення українську мову мову, на другій позиції - історія, на третій – біологія, хімія, англійська мова. Такий вибір можна пояснити як підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання (НМТ) (українську мову  здають всі учні), так і затребуваністю предметів у подальшій професійній діяльності.

В умовах профілізації навчання співпраця з вищими навчальними закладами була одним із напрямків роботи Відділу освіти, культури, молоді та спорту Солоницівської селищної ради та ЗЗСО. У 2022 році Відділ освіти та заклади освіти тісно співпрацювали із  закладами вищої освіти міста Харкова. Зазначена діяльність здійснюється за двома напрями: робота з учнями та з педагогічними працівниками.

У 2022 році у ЗЗСО  закінчили 9-й та 11(12)-й клас 516 учнів, з них: 314 дев’ятикласників та 202 випускників старшої школи.  Динаміка випуску має наступний вигляд:

Облік продовження навчання учнів, які закінчили 9-й клас

Статистичний аналіз даних показав, що станом на 05 жовтня 2022 року 314 учнів, які закінчили 9-й клас (100 %), продовжують навчання, з них: у 10-х класах денних шкіл - 227 (72,3 %), у вечірніх школах - 1 (0,3 %), у ЗПТО з середньою освітою - 11 (3,5 %), у закладах фахової передвищої освіти – 57 (18,2 %), в інших закладах - 18 (5,7 %).

Значно підвищився (на 1,35%) відсоток учнів, які закінчили 9-й клас та виїхали за межі міста (у 2022 році - 2,1% (39 учнів), у 2021 році - 0,75% (14 учнів)).        

За підсумками 2021/2022 навчального року 19 учнів 9-х класів отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою. Із зазначеної кількості дітей відповідної категорії 8 продовжують навчання в закладах фахової передвищої освіти, інші - в 10-х класах ЗЗСО.

У 2022 році із закладів загальної середньої освіти випущено 202 учні 11-х класів, що на 41 учнів більше, ніж у минулому році (у 2021 році - 161), з них: продовжують навчатися 172 учні (85,1 %), 11 випускників (5,4 %) працюють, 2 (1 %) виїхали за межі громади, 2 учні (1%) хворіють (діти з інвалідністю). У 2022 році 11 (5,4 %) учнів, які не працюють і не навчаються. 5 випускників (2,3 %) навчаються в закладах професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти - 11 (5,4 %), вищої освіти - 137 (67,8 %).

У 2021/2022 навчальному році золоті (10) й срібні (9) медалі отримали 19 здобувачів освіти (у минулому році  - 7 випускників отримали золоту медаль, 1- срібну).

Виконання ст. 3 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

На виконання ст. 53 Конституції України, пп. а-2, б-4, б-7 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами),наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 № 938 «Про затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення», рішенням виконавчого комітету Солоницівської селищної ради Харківського району Харківської області від 17.12.2021 року № 368 «Про організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Солоницівської селищної ради», з метою організації якісного обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають на території Солоницівської селищної ради, наказу Відділу освіти, культури, молоді та спорту Солоницівської селищної ради від 29.12.2021 № 114 «Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у межах території Солоницівської селищної ради», з метою створення умов для здобуття дітьми шкільного віку та учнями обов’язкової загальної середньої освіти, здійснення контролю за охопленням навчанням підлітків шкільного віку, за відвідуванням ними навчальних занять, а також формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти Відділом освіти, культури, молоді та спорту Солоницівської селищної ради здійснено заходи щодо обліку дітей шкільного віку та учнів.

У 2022 році ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають в Солоницівській селищній раді, здійснювалося шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (далі - Реєстр). Працівники закладів загальної середньої освіти до організації та ведення обліку дітей шкільного віку не залучалися.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Солоницівської селищної ради від 17.12.2021 року № 368 «Про організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Солоницівської селищної ради» за закладами загальної середньої освіти  закріплена територія обслуговування.

На підставі даних Реєстру складено і подано у встановлені законодавством терміни статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку за формою № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» через інформаційно-телекомунікаційну систему «Державна інформаційна система освіти». За даними звіту, у 2022 році загальна кількість дітей шкільного віку (від 6 до 18 років) становить 4126 осіб, що на 16 дітей менше, ніж у минулому році (у 2021 році - 4142 особи).

На виконання рішення виконавчого комітету Солоницівської селищної ради від 17.12.2021 року № 368 «Про організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Солоницівської селищної ради» у 2022 році до інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» були додані списки учнів до 18-ти років, які навчаються у закладах вищої освіти І-ІІ рівня акредитації (це 184 учні).

У 2023 році необхідно продовжити роботу щодо обліку дітей шкільного віку та охоплення їх загальною середньою освітою відповідно до законодавства.

Облік руху учнів

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», з метою поточного моніторингу змін у мережі закладів освіти  відповідальними працівниками Відділу  освіти, культури, молоді та спорту Солоницівської селищної ради здійснюється щомісячний облік руху учнів.

Аналіз руху учнів сприяє забезпеченню обов’язкової повної загальної середньої освіти для всіх громадян України та осіб, які згідно із законодавством України мають право на освіту. У результаті проведеного моніторингу з’ясовано, що протягом останніх 2-х років кількість дітей шкільного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності, зменшився, це обумовлено військовою агресією з боку Російської Федерації.

За рахунок руху учнів протягом літа, набору учнів до 1-х класів станом на 02.09.2022 сформувалася така мережа:

№ з/п

ЗЗСО

1 клас

класів

учнів

1

Комунальний заклад "Вільшанський ліцей" Солоницівської селищної ради

3

58

2

Комунальний заклад «Солоницівський ліцей № 1» Солоницівської селищноїради

2

57

3

Комунальний заклад «Солоницівський ліцей № 2» Солоницівської селищної ради

1

10

4

Комунальний заклад «Солоницівський ліцей № 3» Солоницівської селищної ради

2

35

5

Комунальний заклад «Пересічанський ліцей» Солоницівської селищної ради

2

46

6

Комунальний заклад «Солоницівська гімназія «Перлина»» Солоницівської селищної  ради

1

30

Всього по місту

11

236

7

Комунальний заклад «Подвірський  ліцей» Солоницівської селищної ради

1

16

8

Комунальний заклад «Дворічнокутянський ліцей» Солоницівської селищної ради

1

22

9

Філія «Протопопівська гімназія» Комунального закладу «Вільшанський ліцей» Солоницівської селищної ради

1

7

10

Комунальний заклад «Полівська гімназія» Солоницівської селищної ради

1

5

Всього по селу

4

50

Всього

15

287

Кадрове забезпечення

У 2022 році освітній процес у закладах освіти Солоницівської селищної ради забезпечували 445 педагогічних працівників (у минулому році - 453), з них :

-         у закладах загальної середньої освіти - 317 педагога (на 18 осіб менше, ніж у попередньому році),

-         у закладах дошкільної освіти - 128 педагогічних працівників (на 10 осіб більше, ніж торік),

Із 317 вчителів кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 138 осіб (43,5%), «спеціаліст першої категорії» - 78 (24,6%), «спеціаліст другої категорії» - 38 (12,0%), «спеціаліст» - 37 (11,7%), без  категорії – 26 (8,2 %). Звання «учитель-методист» присвоєно 49 (15,5%) учителям, «старший учитель» - 60 (18,9 %). Із 128 педагогів ЗДО звання «вихователь-методист» мають 11 (8,6%) педагогічних працівники, «старший вихователь» - 8 (6,3%), категорію «спеціаліст вищої категорії» - 15 (11,7%), «спеціаліст першої категорії» - 16 (12,5%), «спеціаліст другої категорії» - 18 (14,1%), «спеціаліст» - 36 (28,1%), без  категорії – 43 (33,6 %).    

За результатами засідання атестаційної комісії ІІ рівня при Відділі освіти, культури, молоді та спорту Солоницівської селищної ради в 2022 році атестовано 54 педагогічних працівника, з них:

37 педагогів закладів загальної середньої освіти, 17 педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Категорія «спеціаліст вищої категорії» була присвоєна 10 педагогічним працівникам закладів освіти Солоницівської селищної ради; педагогічне звання «старший учитель» - 4 педагогічним працівникам; «учитель-методист» - 4 педагогічним працівникам ; «вихователь-методист» - 2 педагогічним працівникам; «старший-вихователь» - 1 педагогічному працівнику; «спеціаліст ІІ категорії» - 6 педагогічним працівникам; «спеціаліст І категорії» - 1 педагогічному працівнику;

встановлено «11- й тарифний розряд» - 1 педагогічному працівнику.

У закладах освіти працюють 3 кандидата наук.

Кадровий потенціал педагогічних працівників закладів освіти Солоницівської селищної ради:

▪ 9 педагогічних працівників закладів освіти  мають Почесну грамоту Міністерства освіти і науки України;

▪ 9 педагогічних працівників закладів освіти мають Подяку Міністерства освіти і науки України;

▪ 10 педагогічних працівників закладів освіти мають Грамоту Міністерства освіти і науки України;

▪ 12 педагогічних працівників закладів освіти нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України»;

▪ 2 педагогічних працівника нагороджено нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»

У закладах освіти району працюють 6 учасників бойових дій.

Післядипломну управлінську освіту мають 6 керівників закладів освіти Солоницівської селищної ради. Підготовка відповідальних управлінців з новим економічним та соціальним мисленням, глибокими знаннями прогресивних методів господарювання, практичними навичками використання сучасних інформаційних технологій, вмінням діяти і працювати в умовах ринку все ще залишається актуальним питанням. Продовжують навчання та вступили для здобуття управлінської освіти 1 керівник закладу загальної середньої освіти та  2 керівника закладів дошкільної освіти.

Методична робота з педагогічними кадрами

В умовах реформування системи загальної середньої освіти виникає  потреба зміни підходів до організації науково-методичного супроводу професійної діяльності вчителя, забезпечення оптимальних умов для його професійного й особистісного розвитку. Це зумовлює потребу формування нових основоположних  підходів, бачень щодо супроводження праці педагогічних працівників, розвитку їхнього освітнього потенціалу, визначення змісту та структурних компонентів методичної роботи, застосування оптимальних форм її організації з метою досягнення спрогнозованого результату.

Згідно з планом роботи Відділу  освіти, культури, молоді та спорту Солоницівської селищної ради заклади загальної середньої освіти працювали над реалізацією методичної теми «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства,  принципів дитиноцентризму та компетентнісного підходу в умовах впровадження нових державних стандартів освіти, Концепції Нової української школи  у рамках функціонування освітнього округу ».

 Методична робота спрямована на підвищення професійного рівня педагогічних працівників, приведення фахової та методичної компетентності педагогічних кадрів до рівня сучасних вимог.

У громаді діяли 12 територіальних методичних об'єднань вчителів-предметників, учителів початкових класів, практичних психологів ЗЗСО, ЗДО, соціальних педагогів, шкільних бібліотекарів, класних керівників, а саме:

-ТМО вихователів ЗДО;

- ТМО вчителів початкових класів;

- ТМО вчителів філологічного циклу (українська мова і література, зарубіжна література);

- ТМО вчителів іноземної мови;

- ТМО вчителів природничого циклу ( біологія та екологія, географія, природознавство, хімія);

-ТМО вчителів математичного циклу ( математика, фізика, інформатика, економіка, астрономія);

-ТМО вчителів суспільствознавчого циклу (історія, правознавство, громадянська освіта);

-ТМО вчителів здоров’язберігаючого циклу ( фізична культура, основи здоровя) та вчителів предмету «Захист України»;

- ТМО вчителів художньо-естетичного циклу(музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво);

- ТМО вчителів трудового навчання та технологій;

- ТМО фахівців корекційно-розвиткового напряму та асистентів вчителів;

-ТМО бібліотечних працівників.

Оскільки такі ТМО включатимуть велику кількість педагогічних працівників з різних предметів, у кожному  ТМО було створено  у своїй структурі предметні методичні групи. Таким чином, робота організовувалася як керівником ТМО, так і головами предметних методичних груп

Методичною радою проводилися різні форми методичної роботи: семінари-тренінги, семінари-практикуми, навчально-практичні семінари, методичні калейдоскопи, студії, практичні заняття, педагогічні практикуми, тренінги-квести, творчі діалоги, лекторії, презентації досвіду роботи, засідання «круглих столів», майстер-класи, психолого-педагогічні семінари, консультації, лекцій.

Введення військового стану, внесли певні корективи в формат проведення  колективних форм методичної роботи. Педагогічні працівники активно використовували дистанційні технології, які стали невід`ємною складовою організації та проведення заходів, а саме використання платформ; наступні веб-технології та програмні засоби: Viber, Telegram, Zoom, Classroom, Google Meet, YouTube, платформа LearningApps.org.,  платформа  Learning.ua, платформа Kids-flashcards.com, платформа Wordwall.net, платформа Wunderkiddy.com, платформа Word It Out.com, платформа Canva.com, платформа Сhilddevelop.com.ua,

Враховуючи потреби часу, проведено більше 10 позапланових методичних заходів, з поважних (введення воєнного стану в державі) причин не проведено 6 заходів.

У 2021/2022 навчальному році методичною радою схвалено та рекомендовано для присвоєння педагогічного звання «учитель-методист» - 4 розробки  (КЗ «Пересічанський ліцей», КЗ «Солоницівський ліцей № 3», КЗ «Вільшанський ліцей»); «вихователь-методист» - 1 (ЗДО ясла-садок комбінованого типу «Сонечко»).

Більшість педагогів  долучилися до використання нових методик, нетрадиційних підходів в організації освітньої діяльності, поширення ефективного педагогічного досвіду. Наразі це питання набуває особливого значення, оскільки нові реалії сьогодення потребують перезавантаження освіти, змін у наявному алгоритмі професійної діяльності, методології організації освітньої діяльності, акцентів та пріоритетів з процесу навчання на результат.

Робота з обдарованими дітьми

Одним із цільових освітніх пріоритетів у роботі Відділу освіти було визначено оновлення змісту і форм роботи з обдарованою     молоддю.

Результативність участі учнів в інтелектуальних змаганнях є одним з показників ефективності освітянської діяльності, а зокрема роботи з обдарованими дітьми.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 за № 1318/20056 (далі - Положення), наказу Міністерства освіти і науки України від 15.02.2018 № 148 «Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019-2023 роки» (із змінами), ураховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указ Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ, листа Департаменту науки і освіти  Харківської обласної військової адміністрації від 04.10.2022 № 01-33/2798  «Про організацію проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області у 2022/2023 навчальному році» з метою створення належних умов для виявлення й підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, організованого проведення ІІ етапу і підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів  у листопаді-грудні 2022 року було  проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад із навчальних предметів. Але, у зв’язку із введенням воєнного стану  ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських  олімпіад було здійснено в on-line режимі.

Із 11 навчальних предметів у  олімпіадах брали участь 176 учнів (українська мова – 20, історія – 20, математика – 27, правознавство – 4, географія – 18, біологія – 14, хімія – 22. Фізика – 20, екологія – 1, французька мова – 12).

17 листопада  2022 року у дистанційному режимі був проведений ІІ (районний) етап  Міжнародного  мовно-літературного  конкурсу імені Тараса  Шевченка (далі – Конкурс).

Однією із форм роботи з творчо обдарованою молоддю є Мала академія наук України. У 2022/2023 навчальному році було проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України серед у

Виховна робота

Сучасний зміст виховання в ЗЗСО  полягає у створенні умов для розвитку особистості і самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання у 2022 році у закладах загальної середньої освіти  було проведено заходи щодо відзначення важливих пам'ятних  дат, що є актуальним у період введення воєнного стану в державі.  Особлива увага приділена святкуванню 31-ї річниці Незалежності України, 77-ї річниці вигнання нацистів з України та 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, тематичними заходами відзначено День захисника Вітчизни, День Збройних Сил України, День українського козацтва, День Гідності та Свободи, День пам’яті жертв голодоморів, День міста, День Державного Прапору України тощо. Напередодні Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги основні заходи було проведено у дистанційному режимі у форматі Skype-, Zoom-конференцій,  інших онлайн-платформ.

Учні шкіл - ініціатори та учасники проведення багатьох благодійних акцій і проєктів: «Голуб миру», «Добро в твоїх долонях», «Добро жменями», «Теплі речі - захисникам», «Дякуємо захисникам України», «Допоможи ближньому», «Тобі, захисник!», «Подаруй оберіг солдату», «Ветеран живе поруч», «Свічка пам’яті», «Серце до серця», «Наш подарунок тобі, друже», «Малюнок пораненому бійцю», «Окопна свічка для захисника», тощо. Зібрані листи та малюнки учнів, теплі речі, солодощі були передані на передову.

Охоплення учнів гарячим харчуванням

Повноцінне раціональне харчування є найважливішою складовою формування та збереження здоров’я дитини, високій фізичній і розумовій працездатності. Забезпечення школярів гарячим харчуванням впливає на освітній процес та його успішність. На виконання вимог Закону України «Про охорону дитинства» 100% школярів початкової школи до введення воєнного стану в країні були забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів, виділених з місцевого бюджету, учні 5-11 класів харчувались за батьківські кошти.

У результаті планомірної та системно проведеної роботи у закладах загальної середньої освіти до 24.02.2022 року було забезпечено повне охоплення безкоштовним гарячим харчуванням учнів пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, дітей,  з числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу»; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, за рахунок місцевого бюджету.

Всього за рахунок місцевого бюджету харчувалося 1686 дітей, що становить 43,9 % від усієї кількості здобувачів освіти. У 2021/2022 навчальному році було розроблено та затверджено єдине меню та графіки харчування здобувачів освіти у шкільних їдальнях згідно з вимогами Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 №50 «Протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Здобувачів освіти були  забезпечені питною водою гарантованої якості.

Фізична культура і спорт

Основними завданнями розвитку фізичної культури та спорту на території Солоницівської селищної ради є: впровадження фізичної культури та спорту в повсякденний побут учнів, покращання та зміцнення їх здоров’я, підготовка дітей до самостійного життя, трудової діяльності, підвищення ефективності фізкультурно-масової, оздоровчої та тренувальної роботи, пропаганди олімпійських видів спорту, ідей олімпійського руху, підготовка молоді до захисту України.

У порівнянні з 2021 роком на підтримку олімпійського руху відбулися показові виступи вихованців відділення біатлону СДЮСШ «Колос». Онлайн привітання з Днем фізичної культури та спорту. Відповідно до Закону України «Про освіту»,  Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами) був проведені  тематичний захід до Міжнародного Олімпійського дня «Борись, перемагай і мир для України здобувай».

Робота з проведення зовнішнього незалежного оцінювання

До 24 лютого 2022 року  проводилася робота по інформуванню випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО у 2022 році. Систематично на сайті закладів розміщувалась оперативна інформація для майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Оформлений куточок з питань організації та проведення ЗНО. З метою детального ознайомлення випускників та їх батьків з особливостями ЗНО були проведені батьківські збори. На тематичних уроках з інформатики ознайомили випускників з інформаційними ресурсами офіційного сайту ХРЦОЯО. Щотижня проводились консультації з предметів, винесених на ЗНО. Всі випускники пройшли он-лайн тестування за тестами, розміщеними на сайті УЦОЯО. Планувалося проходження одинадцятикласниками контрольно-тренувального тестування за матеріалами, розробленими КВНЗ «ХАНО», але відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, та з метою збереження життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану , закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти» №7132 від 10.03.2022, враховуючи правовий режим воєнного стану, який спричинений військовою агресією Російської Федерації, агресивність російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки  ЗНО не було проведено.

У межах вступної кампанії 2022 року було проведено національний мультипредметний тест (НМТ), який проводилося у комп’ютерному форматі.  Це випробування містило три блоки завдань: з української мови, з математики, з історії України.

Культура

Мережа закладів культури, затверджена рішення ХХVІІ сесії Солоницівської селищної ради VIII скликання від 22.12.2021 № 56, становить 20 закладів, а саме: КЗ «Центр культури  та дозвілля Солоницівської селищної ради» та 6 філій (із них 1 будинок культури і 5 клубних закладів ) , КЗ «Публічна бібліотека  Солоницівської селищної ради» та 10 бібліотек філій, Солоницівський дитячий клуб «Орлятко» Солоницівської селищної ради, КЗ «Солоницівська музична школа» Солоницівської селищної ради. Усі заклади – комунальної форми власності.

Робота закладів культури Солоницівської селищної ради спрямована на розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності, відродження та популяризацію народних традицій, звичаїв та обрядів, організацію змістовного дозвілля, виявлення творчих здібностей населення різного віку, проведення масових  заходів та знаменних  подій; освітню і мистецьку діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього процесу, сприяння реалізації прав громадян на знання, освіту, користування культурними досягненнями, інформацією; забезпечення збору, зберігання та надання інформації про розвиток державності, економіки, науки і культури .

У лютому 2022 року була проведена нарада з керівниками закладів культури з приводу підсумків роботи та звітності за 2021 рік, організації роботи на 2022 рік.

У закладах культури Солоницівської селищної ради працює 119 працівника. З них, 48 працівників здійснюють культурно- освітню діяльність, 14 бібліотечних працівника, 13 педагогічних працівників. Звання «Заслужений працівник культури України» має 1 чол.

У 2022 році працівники закладів культури брали участь у семінарах Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культури: «Короткотерміновий навчально-тематичний семінар з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників Харківської області»; КЗ «Обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва»: «Магія голосу, або як народжується голос», «Вихід в Online: економічні прийоми освоєння нового формату», «Надання платних послуг у закладах культури комунальної власності»; під час воєнного стану :«Організація освітнього процесу 2022-2023 років в мистецькій освіті під час Воєнного Стану», «Педагог та викладання під час війни».

Протягом 2022 року закладами культури були проведені різні за формою та тематикою культурно-дозвіллєві, соціально-культурні, просвітницькі масові заходи, а саме:

-2.01.2022 року культурно-ігрова програма «Новорічна Грайландія» біля центральної ялинки селища Солоницівка (Солоницівський дитячий клуб «Орлятко» Солоницівської селищної ради)

-4-5.01.2022 року Новорічна вистава «МОРОЗКО» (КЗ «Центр культури та дозвілля Солоницівської селищної ради»)

-8.01.2022 року Новорічно-Різдвяний концерт «Новий Рік – нові надії» (Полівський СК філія КЗ «Центр культури та дозвілля Солоницівської селищної ради»)

-12-13.01.2022 Народознавче свято «Зима мандрує, свята дарує» та ляльковий театр «Різдвяний вертеп» (Пересічанський СБК – філія КЗ «Центр культури та дозвілля Солоницівської селищної ради» разом із КЗ «Публічна бібліотека Солоницівської селищної ради»)

-14.01.2022 Розважально-танцювальна програма «New Year Party» (Григорівський СК філія КЗ «Центр культури та дозвілля Солоницівської селищної ради»)

-16.01.2022 Відкритий новорічно-різдвяний багатожанровий фестиваль «Від Різдва до Водохреща» (КЗ «Центр культури та дозвілля Солоницівської селищної ради»)

-11.02.2022 Поетичний вечір до Дня закоханих КЗ «Публічна бібліотека Солоницівської селищної ради»)

-15.02.2022 Заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (КЗ «Центр культури та дозвілля Солоницівської селищної ради», Пересічанський СБК, Протопопівський СК, Григорівський СК – філії КЗ «Центр культури та дозвілля Солоницівської селищної ради», Солоницівський дитячий клуб «Орлятко» Солоницівської селищної ради).

Всі клубні заклади проводили тематичні заходи до Дня Соборності України, до Міжнародного дня пам’яті жертв Голохосту, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, Міжнародного дня рідної мови, Дня Єднання.

Заклади культури призупинили діяльність на час воєнного стану з 14.03.2022 року, але незважаючи ні на що перейшли до культурної оборони. 

3 березня 2022 року вихованці образотворчих гуртків закладів культури підтримували ЗСУ своїми малюнками, малювали плакати ««Ні війні», «Я не військовий об’єкт», проводили он-лайн виставки до Дня Української Державності, Дня Незалежності України, Міжнародного дня миру. Майстриня Солоницівського ЦКД Ольга Гичка виготовляла вироби із бісеру. Керівник «зразкового» гуртка образотворчого мистецтва «Равлики» Пересічанського СБК філії КЗ «Центр культури та дозвілля Солоницівської селищної ради», Максим Стремоусов, майже щодня, публікує патріотичні ілюстрації. 28.03.2022 року він оприлюднив першу виставку плакатів. Відтоді в нього пройшло чимало виставок.

Керівники театральних колективів продовжували заняття з дітьми та знімали патріотичні відеоролики. Заходи до Дня пам’яті та примирення проходили в режимі онлайн. Всі заклади культури долучилися до обласної мистецької акції до Дня Незалежності України «Сильні. Вільні. Незалежні».

«Центр культури та дозвілля Солоницівської селищної ради»

На сьогодні штат закладів центру налічує 62 працівника, з них на повну ставку працює 34, на 0.5 ставки - 25. Також 4 працівники є позаштатними, що працюють за рахунок часткової самоокупності. 

З 14 березня діяльність всіх закладів центру призупинено. На сьогоднішній день всім працівникам, що знаходяться на території України, оголошено простій, а з працівниками які працювали за рахунок часткової самоокупності, та з тими, що виїхали за кордон – призупинено трудові відносини.

Станом на березень місяць в закладах центру нараховувалося 93 різновікових та різножанрових клубних формувань (гуртків, студій, любительських об’єднань). З них на бюджетному фінансуванні 18, за рахунок часткової самоокупності 4, на громадських засадах 71. Три клубні формування мають звання «зразковий» аматорський колектив. До формувань залучено 993 учасники, з них 540 - діти та молодь.

Заклади центру, за можливості, продовжують працювати над задоволенням потреб культурного і духовного розвитку мешканців громади. Особлива увага приділяється ролі національної культури та культурної спадщини, сучасних культурних індустрій у справі виховання молодого покоління, формуванню національної свідомості.

Закладами проведено більше 100 різних за формою та тематикою культурно-дозвіллєвих заходів серед яких: тематичні видовища до народних та релігійних свят, виставки, дитячі ранки, тематичні вечори, концерти художньої самодіяльності, вечори відпочинку для молоді та дітей, розважальні програми, вистави тощо.

У січні місяці в приміщенні Солоницівського ЦКД було започатковано та проведено перший Відкритий новорічно-різдвяний багатожанровий фестиваль-конкурс «Від Різдва до Водохреща» участь в якому взяли 174 учасники з числа закладів культури Солоницівського ЦКД, а також Люботинського міського Будинку культури та Люботинської музичної школи.

Протягом 2022 року учасники аматорських колективів клубних установ взяли участь у 14 Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та місцевих конкурсах та здобули перемоги у таких конкурсах:

Григорівський СК

-гурток декоративно-прикладного мистецтва «Art kids» у Відкритому конкурсі декоративно-прикладного мистецтва «В очікуванні Різдва» та у Всеукраїнському онлайн конкурсі -виставці «Різдвяний ангел»

Пересічанський СБК

-«зразковий» хореографічний колектив «Міленіум» у Всеукраїнському турнірі по спортивним танцям у м.Харків 1,2,3 місця; 

- танцювальний колектив «Respiro Dance» у XXIII Всеукраїнському фестивалю-конкурсу «Чорна пантера» -1, 2 місця;

- вихованка «зразкового» хореографічного колективу «Міленіум» Анна Саєнко у конкурсі «Rigas Ritmi» в м.Рига отримала перемогу у двох категоріях

Протопопівський СК

 Хореографічний колектив «Імпульс» в міжнародному конкурс – фестивалі KHAKIV ART FECT- 2,3 місце;

Солоницівський ЦКД

-старша група колективу естрадно-спортивного танцю "Гранд" у «Кубок України – 2022» м. Харків-1 місце;

-колектив естрадно-спортивного танцю "Гранд" у Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв "ART ZIRKA FEST" м. Харків-1, 2 місця;

З метою зміцнення матеріально-технічної бази клубних закладів в цьому році було придбано обладнання і предмети довгострокового користування:

 • для Гаврилівського клубу матеріали для поточного ремонту;
 • Для Солоницівського ЦКД придбані медалі та кубки нагородні, багатофункціональні пристрої;
 • для Подвірського клубу багатофункціональний пристрій; 
 • для Протопопівського клубу придбані радіатори опалення;
 • Для усіх клубів придбані нові вивіски установ

На даний час залишається актуальним питання ремонту деяких приміщень закладів культури.

 

 

 

Солоницівський дитячий клуб «Орлятко» Солоницівської селищної ради

Робота клубу спрямована на виконання державних соціальних програм, пошук та розробку інноваційних форм організації культурно-дозвіллєвої діяльності, забезпечення всебічного розвитку дітей.

Штат закладу налічує 23 працівника, з них на повну ставку працює 21 працівника, на 0,5 ставки – 2

Станом на 31.12.2022 року в клубі працювало 17 різножанрових клубних формувань і одне літературне об’єднання. З них на бюджетному фінансуванні 16, за рахунок самоокувлі 1. 5 колективів них мають звання «зразковий» аматорський колектив. До формувань залучено 399 учасників, з них – 25 діти пільгового контингенту. В дитячому клубі «Орлятко» створені умови для розвитку творчості дітей, завдяки чому протягом 2022 року учасники аматорських колективів клубу взяли участь у багатьох конкурсах та отримали перемогу у:

  - Міжнародному конкурсі «Я – Україна»- 1,2 місця;

  - Міжнародному конкурсі-фестивалі «Доброго вечора, ми з України» в Грузії в підтримку України- 1,2 місця;

  -Благодійному фестивалі патріотичної піні «Зорі над Дніпром»– гран- прі

  - Благодійному Польсько-Український марафоні «Разом до Перемоги» 

   Дипломами переможців нагороджені: Бородіна Ольга, Калініна Єсенія,

   Кулієва Даміра, Перькова Софія, Калмикова Олександра, Ретунська Софія,     вокальний, ансамбль «Дівоча Краса».

   - Міжнародному конкурсі «Universe Mega Fest” – 1 місце

   - «Кубку України – 2022» м. Харків-1 місце;

Творчі колективи клубу разом з КЗ «Солоницівська музична школа» Солоницівської селищної ради прийняли участь в мистецькій акції КЗ «Харківський обласний центр культури та мистецтва» до Незалежності України та Дня Державного Прапора «Сильні.Вільні.Незалежні». У рубриці «Мистецька ВАРТА» КЗ «Харківський обласний центр культури та мистецтва» в мережі Facebook була розповідь про «зразковий» аматорський духовий оркестр.

Для задоволення культурних потреб громади Солоницівський дитячий клуб «Орлятко» Солоницівської селищної ради у 2022 році проводив: культурно-ігрові програми, виставки різдв’яних сувенірів, робіт  гуртка бісероплетіння, конкурси на краще виконання колядок, щедрівок, конкурси малюнків «Зимовий вернісаж», культурно розважальні програми, тематичні вечори, фото виставки, мастер-клас з виготовлення сувенірних валентинок , Мітинг-реквієм біля пам’ятного знака воїнам – учасникам бойових дій на території інших державДля відвідувачів клубу відбувся показ казки «Джоні-пончик» тіньового театру.

З 14 березня діяльність клубу призупинено. Але, незважаючи ні на що, працівники клубу у режимі онлайн проводили різноманітні заходи, а театральний колектив естрадної мініатюри "Мозаїка долучився до акції «Повертайся будь ласка живим».

З метою зміцнення матеріально-технічної бази клубу в цьому році було придбано:мікшерський пульт, акустичну систему, мікрофон, підсилювач.

КЗ «Солоницівська музична школа» Солоницівської селищної ради 

КЗ «Солоницівська музична школа» Солоницівської селищної ради– заклад початкової мистецької освіти, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності

Станом на 31.12.2022 року:

-штат налічував 15 працівників, з них педагогічні працівники -12, на повну ставку працює 12, на 0.5 ставки – 3;

Щомісячна плата за навчання в комунальному закладі «Солоницівська музична школа» Солоницівської селищної ради становить:

-         духові та ударні інструменти – 80 грн;

-         фортепіано – 250 грн;

-         гітара – 250 грн;

В січні 2022 року у закладі пройшов тематичний захід «Різдвяні передзвони»,

З 14.03.2022 року, на час воєнного стану, призупинено діяльність закладу.

З 02.05.2022 року КЗ «Солоницівська музична школа» Солоницівської селищної ради відновила освітній процес за дистанційними технологіями навчання.В кінці червня за результатами контрольних заходів І семестру та поточного оцінювання завершили навчання 73 учні, з них 4 випускники  отримали свідоцтва про закінчення КЗ «Солоницівська музична школа» Солоницівської селищної ради; 16 учнів відраховано у зв’язку зі зміною місця проживання, решта переведені в наступні класи за спеціальностями.

28 червня 2022 року випускники отримали свідоцтва.

В січні 2022 року у закладі пройшов тематичний захід «Різдвяні передзвони», в серпні он -лайн концерт до Дня Прапору України.

Учні КЗ «Солоницівська музична школа» Солоницівської селищної ради приймали участь та отримали перемогу у таких фестивалях:

-Міжнародному багатожанровому фестивалі- конкурсі «Перлина Дніпра» у номінації «Інструментальний жанр-духові інструменти», Саєнко Дмитро (учень 6 класу бас) лауреат ІІ ступеня;

- Всеукраїнському багатожанровому фестивалю талантів «Розправ крила», Диплом переможця отримав Саєнко Дмитро, подяку отримали викладач Ніколаєнко О.В. і концертмейстер Приходько О.О.

- ІV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв в номінації фортепіано отримала Диплом лауреата І ступеня Магдіч Софія (учениця 1 класу фортепіано) викладач Іванова П.В.

          - Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Харків-місто- герой!» в номінації інструментальне мистецтво, фортепіано ІІ категорія Та дипломи лауреатів ІІ ступеня отримали: Єжак Михайло учень 2 класу, Магдіч Софія учениця 1 класу.

-Міжнародному конкурсі мистецтв «АРТ Портал»  першу премію  отримав духовий оркестр;.

- Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв «Калинові острови» нагороджений дипломом другої премії Ярошенко Яків (клас туба) викладач Ніколаєнко О.В.

ХVIII Відкритий фестиваль світової музики нагороджена дипломом дипломанта Магдіч Софія (клас фортепіано) викладач Іванова П.В.

15 серпня 2022 року, в режимі онлайн, з використанням платформи ZOOM, педпрацівники КЗ «Солоницівська музична школа» Солоницівської селищної ради відвідали інструктивно-методичний семінар педагогічних працівників струнно-смичкових, духових та ударних інструментів мистецьких шкіл Харківщини.

12 вересня 2022 року, в он-лайн режимі, директор закладу пройшов методичний семінар з питань створення навчальних програм варіативної частини елементарного та базового підрівнів початкової мистецької освіти з образотворчого мистецтва.

З 01 вересня 2022 КЗ «Солоницівська музична школа» Солоницівської селищної ради працює в дистанційному режимі. 

У перший клас зараховано 15 учнів.

Контингент учнів станом на 31.12.2022 року склав 72 особи, з них пільговий контенгент 21 учень.

- по класам спеціалізаціі:

 • флейта 11 учнів;
 • кларнет- блок-флейта -5 учнів;
 • труба-5 учнів;
 • альт- 5 учнів;
 • тенор -5 учнів;
 • бас -6 учнів;
 • ударні інструменти -7 учнів;
 • фотрепіано -8 учнів;
 • гітара-12 учнів.

З 19 по 23 грудня 2022 року пройшли академічні концерти по класам гітари, духових інструментів, ударних інструментів, фортепіано.

           З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладу в цьому році було придбано:

-великий барабан, малу ударну установку, акустичні гітари «Ямаха».

К З «Публічна бібліотека Солоницівської селищної ради»

До складу Комунального закладу «Публічна бібліотека Солоницівської селищної ради» входять: Публічна бібліотека та десять бібліотек – філій, які знаходяться на території Солоницівської громади:

Штат закладу налічує 19 працівників, з них бібліотечних працівників–14; працює на 0,5 ставки – 3 працівника; на 0,25 – 1.

 З 14 березня діяльність бібліотек призупинено. На сьогоднішній день працівникам, що знаходяться на території України, оголошено простій, а з 2 працівниками, що виїхали за кордон – призупинено трудові відносини.

Бібліотечний фонд складає 93 043 примірники.

Послугами бібліотек користуються понад 6000 мешканців громади.

Інваліди, люди похилого віку обслуговуються бібліотекарами у користувачів вдома.

Бібліотеки взяли участь у наступних конкурсах та акціях:

- Щорічному конкурсі дитячих малюнків "Збережімо ґрунти рідної України", приуроченому до міжнародного дня ґрунтів. Проводився державною установою "Інститут охорони ґрунтів України;

- Обласному етапі фотовиставки до Дня Соборності України "Україна - це ми!"

- Всесвітній тихій акції «Ангели пам’яті» по вшануванню Героїв Небесної Сотні, онлайн-акції "Герої не вмирають". (КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва»).

- Патріотичному онлайн-флешмобі «Я з України».

Заходи, що проводилися у бібліотеках, різні за темами та висвітлюють події, знаменні та ювілейні дати:

- до новорічних та Різдвяних свят: показ вистави «Різдвяний Вертеп»,

викладка книг про українські звичаї та традиції «Зима прийшла - свята привела», година православних традицій, книжкова виставка та вертеп "Ой радуйся, земле...", перегляд мультимедійного асорті "Від Різдва до Водохреща», «У бібліотеку на ялинку»;

- до Дня Соборності України: книжкова виставка «Соборність держави - єднання народу», літературна година «Соборна мати-Україна, одна на всіх як оберіг», тематична виставка «Славетна мить, що об’єднала Україну», фотовиставка "Україна - це ми!", година запитань «22 січня -день Соборності України», історичний пазл «Вивчаємо історію України»;

- до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту: інформаційна година "Свіча пам’яті Голокосту".

 - до Дня пам’яті полеглих у бою під Крутами: інформаційна поличка "Крути...Крути...До вік не забути", година повідомлень "Крути: подвиг і трагедія", виставка «Нам пам’ять серця не дає спокою…», літературний вечір "В понурій темряві віків - світити завжди будуть Крути";

- до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав: поличка героїчної пам’яті, година пам’яті "Відлуння Афганських гір, вечір-пам’ять "Чорна тінь Афганістану";

- до Дня Єднання: літературно-патріотичний захід "В єдності сила", викладка літератури, фотосесія;

- до Дня Закоханих: поетичний вечір «На крилах кохання.», майстер-клас з кондитерського декору;

-до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні: година пам’яті «Молитва лине в небеса», виставка «Територія свободи: нація нескорених!» інформаційна година "Нові часи-нові герої", інформаційний урок "Небесній Сотні наша шана і молитва".

- до Міжнародного дня рідної мови: книжкова виставка "Моя мова українська - батьківська, материнська", викладка книг «Мови чисте джерело», «Звучи, наша мово чарівна»;

- до Дня Української Державності: онлайн заходи книжкова -перегляд літератури «Бібліотека рекомендує», медіапрезентація «Україна в просторі і часі», декламування вірша «З надією в серці»;

- до Дня Державного прапора та Дня Незалежності України: віртуальна книжкова виставка «Незалежна Україна назавжди!», медиапрезентації "Україна в просторі і часі", «Україна - наш дім», «Україна Вільна, Єдина та Незалежна», «Прапор нашої країни», вірші-онлайн «Моя Україна», «Прапор України», відеоролик  «Прапор України», фотоогляд «Незалежність опалена війною: незламний Харків», тематичний перегляд літератури «Споконвічна рідна земля -Незалежна Держава моя», «Знамено рідне - злато й синева», віртуальна книжково-ілюстрована викладка літератури "У нас єдина мета - Україна свята, нездоланна ніким ніколи", викладка літератури "Україно, борися до Перемоги!", ілюстрована книжкова виставка «Моя земля-це Незалежна Україна!», історична пам’ятка "Прапор вільної країни", твори читачів бібліотеки «Величне місто Харків!".

- до Дня миру: презентація «Особливе свято для України». 

 - до Всеукраїнського дня бібліотек: презентація «30 вересня- день бібліотек»

З метою популяризації української літератури та читання: в бібліотеках проходили книжкові виставки: «Читай українською», «Читаємо українські казки», «У світі чарівної казки», бібліотечний урок: "Нові книги - нові друзі", «Читайте новинки».

Бібліотеки в 2022 році проводили творчі заняття «Дива з книги», майстер-клас "Петриківський розпис", фотосесії в бібліотеці «День бібліотечного селфі».

В зв’язку з введенням воєнного стану та призупиненням роботи бібліотечних закладів бібліотечні працівники перенесли свою діяльність у віртуальний простір-публікували у соціальних мережах інформацію щодо діяльності бібліотек, виставки літератури, висвітлювали ювілейні та знаменні дати. 

 

Основні завдання в галузі освіти на 2023 рік:

• створення у закладах освіти безпечного, здоров’язберігаючого середовища - оптимальних умов для навчання і виховання дітей, фізичного розвитку, збереження і зміцнення їхнього здоров’я; підвищення належного рівня рухової активності здобувачів освіти; активізація роботи з пожежної безпеки; запобігання усім видам травматизму; забезпечення якісного харчування та медичного обслуговування учнів та вихованців;

• продовження роботи щодо забезпечення громадян якісною дошкільною освітою відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;

• активізація роботи щодо реалізації принципу наступності дошкільної та початкової, початкової та базової ланок освіти відповідно до вимог Нової української школи;

• створення умов для забезпечення здобувачів освіти різними формами навчання, інклюзивним навчанням, інтеграція дітей з особливими потребами в освітній простір;

• забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу; створення належних та комфортних умов для повноцінної соціалізації та активного залучення дітей до життя суспільства;

• координування роботи закладів освіти щодо зниження рівня злочинності серед учнів, особливо скоєння правопорушень насильницького характеру; запобігання алко- та наркозалежності, тютюнопаління, іншим антисоціальним проявам в учнівському середовищі;

• формування навичок толерантного, безпечного спілкування та взаємодії, ненасильницької поведінки; запобігання проявам булінгу (цькування);

• активізація діяльності практичних психологів та соціальних педагогів щодо профілактики різних форм насильства серед учасників освітнього процесу шляхом упровадження відповідних практик у закладах освіти;

• забезпечення інформаційної підтримки освітнього процесу за рахунок модернізації діяльності шкільних бібліотек та використання сучасних інформаційних технологій;

• формування сучасного учителя Нової української школи, здатного на впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій в практичну діяльність, спрямованих на підвищення якості навчання та виховання учнів, на розкриття творчих, інтелектуальних здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

• оновлення форм і методів організації діяльності з формування та розвитку інформаційно-комунікативної компетентності всіх учасників освітнього процесу відповідно до сучасних вимог;

• підвищення рівня їх інформаційної культури та ефективного використання елементів дистанційного навчання;

• забезпечення розвитку системи виховання на засадах загальнолюдських та громадянських цінностей, спрямованої на формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного села, селища;

• сприяння діяльності учнівського та батьківського самоврядування, координування взаємодії учасників освітнього процесу та представників громадськості щодо реалізації учнівських та батьківських ініціатив;

• продовження активної роботи щодо охоплення учнів позашкільною освітою, залучення дітей до позашкільної роботи через висвітлення інформації про діяльність гуртків на сайтах закладів освіти, організацію масових творчих та спортивних заходів, Дня відкритих дверей, роз’яснювальну роботу серед батьків;

• зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі культури, спорту та вирішення проблемних питань на 2023 рік:

• підтримка та розвиток обдарованої творчої молоді, підвищення статусу позашкільної мистецької освіти;

• забезпечення умов для професійного зростання та підвищення кваліфікації працівників сфери культури;

• поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури та бібліотек, проведення ремонтів із використанням енергозберігаючих технологій, придбання обладнання, музичних інструментів;

• продовження роботи по комп’ютеризації закладів культури та підключення їх до мережі Інтернет;

• поповнення бібліотечного фонду новими сучасними україномовними виданнями, в тому числі і дитячими;

•  розвиток туристичної інфраструктури Солоницівської селищної  ради, розроблення туристичних маршрутів;

• розвиток велосипедної інфраструктури та популяризація велотуризму на території Солоницівської селищної ради;

• надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

• забезпечення розвитку олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів і спорту інвалідів.

 

 

 

Начальник відділу освіти, культури,

молоді та спорту

Солоницівської селищної ради                                                   Яна ГРИЦАЙ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь